Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri

Tavoitteena rajaton pohjoismainen arki

Hallitus hyväksyi tänään (10.11.2022) valtioneuvoston selonteon pohjoismaisista rajaesteistä. Selonteko on vastaus hallitusohjelman toteamukseen, jonka mukaan Suomi haluaa helpottaa liikkuvuutta Pohjoismaiden välillä ja toimii aktiivisesti rajaesteiden poistamiseksi ja niiden syntymisen estämiseksi. Vastaava ministeri, pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist korostaa, että on tärkeää, että selonteko voidaan antaa eduskunnalle.

– Tuomalla esiin rajaestetyötä ja ajankohtaisia rajaesteitä voimme lisätä tietoa rajaesteistä ja niiden parissa tehtävästä työstä. Näin voimme osaltamme vahvistaa rajaestetyötä ja edistää rajaesteiden ratkaisemista. Rajaesteiden purkaminen ja ennaltaehkäiseminen hyödyttää kaikkia, ja helpottaa jokapäiväistä elämää Pohjoismaissa riippumatta siitä, opiskeleeko, työskenteleekö, harjoittaako liiketoimintaa vai asuuko toisessa Pohjoismaassa, ministeri Blomqvist sanoo.  

Pohjoismaisen yhteistyön visiona on, että Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi rajaestetyö on avainasemassa.

– Vapaa liikkuvuus on ollut pohjoismaisen yhteistyön ytimessä alusta alkaen. Yhteiset työmarkkinat ja passivapaus 1950-luvulla loivat perustan. Olimme edelläkävijöitä silloin ja meidän on oltava edelläkävijöitä nytkin, Blomqvist korostaa. Rajaestetyö on konkreettinen tapa edistää vapaata liikkuvuutta. Työ saattaa joskus vaikuttaa tekniseltä, mutta se on avain pohjoismaisen yhteistyön — kirjaimellisesti — rajattomiin mahdollisuuksiin.

Visio maailman kestävimmästä ja integroiduimmasta alueesta on nyt vähintään yhtä ajankohtainen kuin silloin, kun se hyväksyttiin elokuussa 2019. Nykytilanne ei ole vain korostanut vihreän siirtymän tarvetta, vaan myös integraatio-tavoitteen tarve on tullut selväksi.

– Lisääntynyt kiinnostus pohjoismaiseen yhteistyöhön merkitsee myös sitä, että rajaesteiden poistamista koskevan työn tehostamiseen on saatu vauhtia. Rajat ylittävä yhteistyö vahvistaa Pohjoismaita, ja Pohjoismaiden rajaton markkina-alue tarjoaa merkittäviä kilpailuetuja. Rajat ylittävän yhteistyön potentiaalin hyödyntämiseksi on tärkeää, että jatkamme aktiivisesti rajaesteiden poistamista ja ennaltaehkäisemistä, Blomqvist toteaa lopuksi.

Valtioneuvoston selonteko pohjoismaisista rajaesteistä on luettavissa täällä.