Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri

Työllisyys ja elinvoima alkavat kunnista

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist korostaa, että työllisyydellä ja elinvoimalla on suuri merkitys kuntavaaleissa.

– Kunnat tulevat lähivuosina saamaan suuremman vastuun työllisyyden, kehityksen ja elinkeinoelämän edellytysten edistämisessä, Blomqvist sanoo. Varsinkin koronapandemian jälkeen on tärkeää katsoa eteenpäin ja investoida omiin vahvuuksiimme ja kasvumahdollisuuksiimme. Paikallinen asiantuntemus löytyy kunnista.

Hallituksen puolivälitarkastelussa päätettiin, että kunnat vastaavat ensi kädessä TE-palveluista vuodesta 2024 alkaen. Hallitusohjelman mukaisesti kunnat tulevat myös saamaan enemmän vastuuta kotouttamisesta.

– Laaja osallistuneisuus, korkea työllisyys ja vahva elinkeinoelämä ovat parhaat takeet hyvälle kuntataloudelle ja korkeatasoiselle palvelulle. Palvelut tulevat kunnissa paljon lähemmäksi yksilöä ja paikalliset olosuhteet huomioidaan. Tällä tavalla voimme luoda entistä enemmän paikallisia menestystarinoita eri puolella maata, Blomqvist sanoo.


Lisätietoja:
Anna Abrahamsson, puh. 050 387 6955