Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri

Vapaa liikkuvuus on pohjoismaisen yhteistyön kulmakivi

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist korostaa vapaan liikkuvuuden turvaamisen merkitystä Pohjoismaissa, kaikissa tilanteissa. Blomqvist vierailee tänään (29.8) Tornio-Haaparannalla yhdessä ruotsalaisen ministerikollegansa Anna Hallbergin kanssa.

– Vapaa liikkuvuus on pohjoismaisen yhteistyön kulmakivi. Näemme raja-alueillamme selkeästi synergiaetuja ja lisäarvoa, jonka päivittäinen rajaton yhteistyö tuo mukanaan. Siksi on tärkeää, että otamme huomioon raja-alueiden ominaispiirteet ja vaalimme kaikissa tilanteissa vapaata liikkuvuutta, Blomqvist sanoo.

Pohjoismaisen yhteistyön visiona on, että Pohjoismaat ovat maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä.

– Integraatiotavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää, että poistamme aktiivisesti rajaesteitä ja estämme uusien syntymisen. Rajaesteneuvosto sai viime vuonna Suomen Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuuskaudella vahvistetun mandaatin, ja myös yhteistyöministerien ja rajaesteneuvoston välistä dialogia vahvistettiin.

– Yhteinen pohjoismainen visiomme on vähintään yhtä ajankohtainen tänään kuin sen hyväksymisen aikaan. Koronapandemia ja muuttunut turvallisuuspoliittinen tilanne ovat entisestään korostaneet vision merkitystä. Yhdessä olemme vahvempia ja yhdessä voimme saavuttaa enemmän. Jatkamme työtä rajattoman pohjoismaisen yhteistyön puolesta, Blomqvist päättää.