Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri

Hoitotakuu lisää turvallisuutta

Hallitus antoi eilen eduskunnalle lakiesityksen kiireettömän hoidon hoitotakuun parantamisesta. Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri ja hallituksen sosiaali- ja terveysasioiden ministerityöryhmän jäsen Thomas Blomqvist näkee esityksen yhtenä hallituskauden keskeisimmistä panostuksista terveydenhuoltoon.

– Hoitotakuu vahvistaa sosiaali- ja terveysalaamme ja parantaa hoidon saatavuutta kaikille. Varsinkin kiireettömässä hoidossa hoitojonot ovat suuri haaste, joka kasvoi koronapandemian aikana, Blomqvist sanoo. Myös kiireettömistä tapauksista tulee ajan mittaan kiireellisiä, jos ei saa hoitoa. Siksi hoitotakuu on tärkeä inhimillisestä, terveydellisestä ja taloudellisesta näkökulmasta.

– Hoitotakuu kattaa myös mielenterveysongelmat. Tiedämme, että mielenterveysongelmat lisääntyivät pandemian aikana, varsinkin nuorten keskuudessa. Mielenterveysongelmissa on tyypillistä, että hoidon viivästyminen johtaa vakavampiin oireisiin. Nyt hoitoon pääsy helpottuu ja vahvistuu, Blomqvist sanoo.

Hoitotakuun myötä kiireettömän tutkimuksen tai hoidon odotusaika avoimessa perusterveydenhuollossa lyhenee kolmesta kuukaudesta seitsemään päivään. Suu- ja hammashoidon pisin odotusaika lyhenee kuudesta kuukaudesta kolmeen kuukauteen. Hoitotarpeen arviointi tulee tehdä samana päivänä, kun potilas ottaa yhteyttä. Takuu astuu voimaan asteittain marraskuuhun 2024 saakka.