Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri

Kansallinen veteraanipäivä 2022

Ärade krigsveteraner och lottor, mina damer och herrar,

Det är en stor ära för mig att stå här framför er idag. Finland klassas som ett av de främsta länderna i världen och det har vi er att tacka för. Det har krävts mod, stark vilja och konkreta handlingar för att bygga upp vår välfärdsstat. I Finland har vi fred, demokrati och utveckling, något som aldrig hade varit möjligt utan er. Finlands folk står evigt tacksamma för era uppoffringar.

Finland är känt som ett tryggt och säkert land, men ni har upplevt tiden då Finland såg väldigt annorlunda ut. Vårt splittrade land med ärr från inbördeskriget, förenades mot den gemensamma fienden. Med samarbete, mod och bestämdhet lyckades Finland mot alla odds stoppa den röda armén. Finland blev aldrig ockuperat. Den krigstida generationen gjorde det omöjliga möjligt och Finland klarade sig – självständigt och som en demokrati.  

Elämme demokratiassa, jonka perustana on oikeusvaltio. Tämä on asia, joka meidän on turvattava, emmekä koskaan saa pitää sitä itsestäänselvyytenä. Elämme myrskyisiä aikoja ja kansainvälinen turvallisuustilanne on kaikkea muuta kuin vakaa. Venäjän hyökkäys Ukrainaan ​​on saanut meidät arvioimaan ja pohtimaan uudelleen omaa turvallisuuspolitiikkaamme. Vaikka meihin ei kohdistu suoraa uhkaa tällä hetkellä, on modernin puolustuksen tarpeellisuus ja puolustusvoimien riittävä resursointi korostuneet entisestään. Hallitus kokoontui äskettäin laatimaan julkisen talouden kehykset vuosille 2023-2026, ja hallituksessa vallitsi yksimielisyys puolustusvoimien resurssien lisäämisestä. Puolustusvoimat saavat huomattavia lisäresursseja, jopa useita satoja miljoonia vuodessa.

Muuttunut maailmantilanne asettaa uusia vaatimuksia Suomen valmiudelle sekä turvallisuus- ja puolustuspolitiikalle. Valtion tärkeimpiin tehtäviin kuuluu huolehtia oman väestönsä turvallisuudesta. Jotta Suomi ei koskaan jäisi yksin, jos vihollinen hyökkäisi, on meidän vahvistettava puolustusyhteistyötämme. Mielestäni paras vaihtoehto on täysimittainen Nato-jäsenyys. Nato-jäsenyys nostaa kynnystä sotilaallisen voiman käytölle Suomea vastaan ​​ja vahvistaa turvallisuuttamme. Naton jäseninäkin oma vahva puolustus on edelleen Suomen puolustuspolitiikan perusta, mutta yksi talvisodan monista opetuksista on, että yksin ei ole koskaan hyvä olla.

Rysslands anfall har också påmint oss om hur självförsörjningsgraden är en viktig aspekt av samhällets resiliens. Anfallet har rubbat världsmarknaden och synliggjort vikten av inhemsk matproduktion. Regeringens stödpaket på 300 miljoner euro för att stödja jordbruket är därmed inte endast en lösning på branschens akuta lönsamhetsproblem utan också en nödvändig investering i vår självförsörjningskraft och en säkrare framtid.

Det är tack vare er vi får leva i ett demokratiskt land som vi får kalla vårt eget. Vårt fosterland är fritt och värt att försvara, även idag. Vi yngre generationer behöver värna om veterangenerationens värdefulla arv. Vår uppgift är att fortsätta kämpa för vårt fria land och skapa de bästa möjliga förutsättningarna för kommande generationer. Vi firar inte den nationella veterandagen endast av respekt för och minne av tidigare hjältedåd, utan också för tro och hopp för framtiden. Dagen påminner oss om att genom mod och samarbete kan vi övervinna utmaningar som verkar överväldigande. Vi förhåller oss till framtiden hoppfullt och med öppenhet.