Tärkeät kysymykset

Minulle on tärkeää että koko Uudenmaan aluetta kehitetään. Hyvät yhteydenpitokeinot ovat elinvoimaisen yhteiskunnan edellytyksenä. Näihin kuuluvat kylätiet, päätiet, rautatieverkosto ja toimivat laajakaistayhteydet.

Jokaiselle meistä on varmistettava terveydenhuoltopalvelut omalla äidinkielellä ja kohtuullisen matkan päässä kun uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä.

Perheenisänä katson että yhteiskuntaa on rakennettava niin että antoisa perhe-elämä ja aktiivi työelämä eivät sulje pois toisiaan. Yhtä tärkeää on panostaa koulutukseen niin että koulu saa sille riittävät edellytykset ja resurssit.

Perheeseen kuuluvat itseoikeutetusti ikäihmiset. Yhteiskunnan on taattava heille huolenpitoa ja korkealaatuista hoitoa.

Veropolitiikka on seuraavan eduskunnan aikana yksi suurista kysymyksistä. Veropolitiikalla kohennamme työllisyysastetta ja kannustamme (rohkaisemme) yrittäjyyteen. Yrittäjäksi ryhtymisen pitää olla houkutteleva vaihtoehto. Haluan olla mukana luomassa yhteiskuntaa missä työnteko aina kannattaa. Ilman kukoistavaa elinkeinoelämää ja tarpeeksi korkeaa työllisyysastetta ei kerry jaettavaa. Hyvinvointi on ensin luotava ennen kuin sitä voidaan ryhtyä jakamaan.

Suomalaiset haluavat syödä kotimaista ruokaa. Maataloutemme on oltava kannattavaa että tämä olisi mahdollista. Lähituotanto ja bioenergian pientuotanto ovat maataloutemme uusia, ympäristöystävällisiä mahdollisuuksia. Metsä on edelleen Suomen vihreää kultaa. Metsätalous työllistää monia ja luo merkittäviä vientituloja. Metsä- ja muun perusteollisuuden toimintamahdollisuudet on turvattava myös tulevaisuudessa.