Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri

Tärkeät kysymykset

 • Työteon pitää aina olla kannattavaa. Veropolitiikan tulee edistää työllisyyttä ja kannustaa yrittämään. Meidän on saavutettava 75 %:n työllisyysaste, jotta voimme säilyttää pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskuntamme. Suurin osa työpaikoista syntyy pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja siksi niiden toimintaedellytykset on turvattava.
 • Sukupuolten välisen tasa-arvon tulee toteutua kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Hallituksen ehdotus perhevapaiden uudistamiseksi antaa hyvät edellytykset tasa-arvoiselle vanhemmuudelle ja edistää tasa-arvoa työmarkkinoilla. Tasa-arvoa ei saa ikinä ottaa itsestäänselvyytenä. Ilman aktiivista tasa-arvon edistämistä on vaarana, että kehityssuunta kääntyy.
 • Tie- ja rataverkkoa on kehitettävä. Olen iloinen siitä, että tällä hallituskaudella olemme jo päättäneet Hanko-Hyvinkää-radan sähköistämisestä ja 60 miljoonan euron avustuksesta rantaradan perusparannuksiin. Jatkamme rantaradan kehittämistä.
 • Myös liikenneturvallisuutta on parannettava. Siksi olen myös tyytyväinen siitä, että monia RKP:n pitkään ajamia hankkeita vihdoin voidaan toteuttaa tällä hallituskaudella. Sellaisia ovat esim. Lepin eritasoristeys, kantatie 51:n valaistus Inkoon ja Siuntion välillä, uusi kevyen liikenteen väylä Karjaan ja Tammisaaren välillä ja joidenkin pienempien teiden pinnoitteiden uusiminen Länsi-Uudellamaalla. Näiden hankkeiden myötä liikenneturvallisuus ja liikenteen sujuvuus paranevat.
 • Hoitoa ja hoivaa on aina saatava sekä suomeksi että ruotsiksi. Yksilön tarpeet ovat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen lähtökohta. Vanhustenhoitoon on saatava riittävät resurssit.
 • Maksuton ja laadukas koulutus on tasa-arvoisen ja menestyvän yhteiskunnan perusta. Koulutukselle on siksi taattava riittävät resurssit. Ruotsinkielinen koulutus on kaksikielisen Suomen perusta.
 • Ruotsin kielen asemaa on puolustettava ja ruotsinkielisten kielellisten oikeuksien toteutuminen pitää varmistaa.
 • Ilmaston lämpeneminen on aikamme suurimpia haasteita. Meidän on rajoitettava lämpeneminen korkeintaan 1,5 asteeseen. Tarvitsemme siihen tehokkaita ja tutkimukseen perustuvia ratkaisuja.
 • Me kuluttajat haluamme kotimaisia ja mielellään lähellä tuotettuja elintarvikkeita. Ruoantuotanto ja viljely Suomessa edellyttää, että maatalous on kannattavaa. Maatalous on tärkeä tulevaisuuden ala Suomessa. Alkutuotannon toimintaedellytyksiä on parannettava ja tuottajien asemaa elintarvikeketjussa on vahvistettava.
 • Metsät ovat Suomen tärkein luonnonvara. Metsäsektori työllistää moniaja tuottaa merkittäviä vientituloja. Hyvin hoidettu ja kasvava metsä myös sitoo hiilidioksidia ja hillitsee siten ilmastonmuutosta.
 • Kaupunkien, maaseudun ja saariston on annettava kehittyä alueiden erilaisten olosuhteiden edellyttämällä tavalla.
 • Suomen tulee säilyttää uskottava puolustus, joka perustuu yleiseen asevelvollisuuteen. Puolustusyhteistyö Ruotsin kanssa on tärkeää, ja sitä voidaan kehittää ja syventää. Uudenmaan prikaatin toiminta ja asema ovat hyvät ja vakaat, ja minä puolustan prikaatia kaikissa tilanteissa.
 • Pohjoismaisen yhteistyön visio on tehdä Pohjolasta maailman kestävin ja integroiduin alue. Yhdessä olemme vahvempia. Pohjoismaat ovat jo vuosikymmenien ajan osoittautuneet edelläkävijäksi alueellisen yhdentymisen sekä diplomaattisen, kulttuurisen ja taloudellisen yhteistyön näkökulmasta.