Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Rösta i välfärdsområdesvalet

För mången av oss är det en självklarhet att rösta i alla val. Det är viktigt för demokratin och för att kunna påverka. Det gäller i högsta grad också i det här valet när vi väljer fullmäktige för Västra Nylands välfärdsområde. På en del håll i landet finns den regionala grunden redan – men här ska fullmäktige utforma det nya områdets organisation och struktur.

Valet handlar om frågor som, i något skede av livet, berör oss alla och som kommer väldigt nära i vardagen. Det handlar om sjukvården, men också om en fungerande äldrevård, om hjälp och stöd för de som mår psykiskt illa, om att räddningsverket når ut till alla så snabbt som möjligt och om att allt fungerar både på svenska och finska och oberoende av var i området man bor.

Det finns inga kvoter för kommunerna i det nya fullmäktige. Därför är det viktigt att väljarna säger sitt och att de invalda representerar en så bred täckning av området som möjligt och att de invalda har öga och ansvar för att se till att servicen fungerar bra inom hela området.

Västra Nylands välfärdsområde har en stor befolkning, ca 470 000 invånare, och också geografiskt är området rätt stort. Därför anser jag att det är självklart att vi kan och ska ha tre sjukhus på området. Raseborgs sjukhus borde utgöra en hörnsten kring vilket man bygger upp social- och hälsovårdstjänsterna i den västra delen av området. Nu gäller det att i fullmäktige välja in personer som har en förståelse och en vilja att arbeta för en sådan fungerande struktur.

Insändare i Västra Nyland 21.1.2022