Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Snålblåst kring garnisonen

Rykten om att Nylands brigad skulle vara nedläggningshotad cirkulerar titt som tätt, nu senast i en kolumn i Helsingin Sanomat (11.4). I det här fallet rör det sig om en enskild journalist som spekulerar friskt gällande hur reformen av försvarsmakten kommer att utfalla.

Som jag nämnt i en tidigare kolumn (VN 19.3), står försvarsmakten inför en omstrukturering. Det är ändå viktigt att poängtera att det i det här skedet inte finns några sparlistor, bara spekulationer. Det finns inte ett förslag att lägga ner brigaden i Dragsvik.

De facto talar mycket för att garnisonen skulle få fortsätta. Nylands brigad hör till de mest kostnadseffektiva brigaderna i Finland och utbildningen håller mycket hög nivå. Amfibieförmågan – att kunna verka på land och till havs i skärgårdsområdet – ger brigaden en specialuppgift inom försvaret. Med tanke på denna uppgift, är garnisonens geografiska placering ypperlig. Utöver detta, besitter brigaden ett starkt internationellt kunnande tack vare t.ex. det nordiska NBG-samarbetet. Vikten av detta kunnande ökar hela tiden. Sist men inte minst, garanterar brigaden rätten att avtjäna värnplikten på svenska och är därför en viktig finlandssvensk institution.

Som en del av reformen, kommer antalet garnisoner ändå säkerligen att ses över. Hur omvälvande förändringen blir, beror på resultatet i valet. Därför är det viktigt att det i den nya riksdagen och regeringen finns krafter som ser till brigadens intressen. Nylands brigad är en första rangens fråga för Svenska folkpartiet och för mig. SFP stöder brigaden fullt ut. Dragsviks öde är mycket viktigt för hela Svenskfinland. För oss i Raseborg går det inte att överskatta garnisonens betydelse. För mig är det helt klart att Nylands brigad ska fortsätta sin verksamhet i Dragsvik.

Insändare i Västra Nyland, 13.4.2011