Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Vård och omsorg

Det är viktigt att tillgången till sjuk- och hälsovård på eget modersmål inom rimligt avstånd kan tryggas. Därför behövs bland annat Borgå sjukhus och Raseborgs sjukhus också i framtiden.

Det är viktigt att samhället kan garantera en god vård och omsorg för våra äldre. Var och en ska tryggt kunna bo hemma så länge man vill och kan. För den som inte längre kan bo hemma bör det finnas hemlika boendeformer till rimligt pris, som erbjuder trygghet, gemenskap och service.

Kvaliteten inom äldreomsorgen tryggas bäst genom att vi får fler händer inom vården. En personaldimensionering inskriven i lag hjälper till att garantera en tillräcklig personalstyrka. I dag är det tyvärr ofta svårt att rekrytera personal. Därför behövs åtgärder för att göra vårdbranschen mera attraktiv. Vi behöver satsningar på välmående i arbetet och på att göra jobbet fysiskt mindre slitsamt. Vårdyrket måste bli ett attraktivt alternativ för unga som ska börja studera. Vi kommer alltid att behöva människor som vårdar och tar hand om andra människor.

Insändare i Hufvudstadsbladet 1.4.2019