Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Bra glid framåt!

Vilket underbart vinterväder år 2021 inletts med, inte minst för oss skidentusiaster. När skidförhållandena är goda och solen skiner är det enkelt att njuta av den friska luften, av att motionera och att koppla av. Om skidorna inte fungerar och de yttre förhållandena är dåliga är det så klart svårare att njuta av skidturen.

Det är så det ibland känns som kommunal beslutsfattare. Liksom i många andra kommuner runt om i Finland har vi beslutsfattare i de västnyländska kommunerna haft stora utmaningar, inte minst ekonomiska. För att kommunerna skall kunna sköta sin viktigaste uppgift, att ge service till sina invånare, måste ekonomin vara i balans. Trots de kommunalt ekonomiskt utmanande tiderna finns det ändå en hel del positiva saker som hänt och också goda möjligheter för de västnyländska kommunerna.

Kommunikationsmöjligheterna i olika riktningar är och har alltid varit viktiga för Västnyland. Under de senaste åren har det fattats flera positiva beslut sett ur västnyländsk synvinkel, vilka underlättar transporten och rörligheten av såväl mänskor som varor. Viktiga satsningar på spårvägstrafiken som förts framåt under den här regeringsperioden är bland annat elektrifieringen av Hangö- Hyvingebanan som nu äntligen skall bli av och att vi beviljat anslag för förbättring av Kustbanan.

Gällande vägtrafiken har beslut tagits om satsningar på riksväg 25, på stamväg 51, på nya cykel- och gångleder och på Fagerviksvägen. Förbättrad belysning, en grundförbättring med ny beläggning och den planskilda korsningen i Läpp kommer att göra att trafiken flyter bättre i framtiden. Samtidigt – och inte minst – har och kommer de här satsningarna att ha en positiv inverkan på trafiksäkerheten vilket jag ser som oerhört viktigt.

Tänker ibland att det säkert är så att man ganska lätt blir hemmablind. Vi ser inte allt det som är betydelsefullt, bra och en fin del av vår vardag för att det helt enkelt är för nära och uppfattas som självklart. Jag tänker bl.a. på kulturutbudet, närheten till naturen och den allmänna trivseln som är god här i Västnyland. Naturen har vi bakom knuten och på det viset goda möjligheter för rekreation av olika slag. Något vi sannerligen har haft möjlighet att njuta av under den senaste tiden. Kulturutbudet är också rikt med sommarteatrar, revyer och muséer som vi hoppas få njuta av igen så snart som möjligt när pandemirestriktionerna kan upphävas.

Det är också fint att se samarbetet mellan kommuner och andra aktörer ge resultat. Nyligen godkändes samarbetsavtalet mellan Albert de la Chapelles stiftelse och Raseborg, och om allt går enligt planerna kommer vi sommaren 2022 få njuta av ett nytt konstmuseum i centrum av Ekenäs. Ett annat positivt projekt för regionen är kulturcentret Nya Fokus i centrum av Karis. Tillsammans skapar vi på det här sättet ett ännu rikare kulturutbud.

Trots att ekonomi är utmanande så finns det ändå många möjligheter för de västnyländska kommunerna. Vi har bra boendemiljöer, fungerande kommunal service och dessutom aktiva lokalsamhällen. Något att tänka på och glädjas sig över i skidspåret nu då sportlovet inleds.

Kolumn i Västra Nyland  19.2.2021