Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Budgeten bygger framtiden

Den 7 oktober publicerades regeringens budgetförslag. Budgetförslaget har diskuterats både i riksdagen och i medier. Nu ska riksdagen behandla budgeten i olika utskott och i december godkänns den slutligt.

Jag är glad och nöjd över de satsningar och investeringar regeringen gör. Vi föreslår bland annat betydande satsningar på forskning och utbildning, infrastruktur samt på klimatåtgärder. De här utgör grunden för en hållbar utveckling och framtid.

Samtidigt som vi gör de här satsningarna är det viktigt att vi ser till att statsekonomin hålls i balans. Högre sysselsättning ger ökade skatteinkomster. För att det här ska lyckas är regeringens sysselsättningsmålsättningar av stor betydelse. Målet är att nå en sysselsättningsgrad på 75 procent fram till 2023. Det vill säga samma nivå som våra nordiska grannländer har. I praktiken innebär det cirka 60 000 fler personer i arbetslivet än i dag. Målsättningen är viktig också ur ett mänskligt perspektiv. Det är viktigt att så många som möjligt har ett jobb och kan vara delaktiga i samhället. Det minskar dessutom risken för marginalisering och utanförskap.

En ministerarbetsgrupp, där jag ingår, har som ansvar att leda och koordinera arbetet för att uppnå sysselsättningsmålet. Ambitionsnivån är hög, och kräver målmedvetet arbete: redan under nästa år ska vi kunna presentera en utförlig åtgärdsplan. Till de viktigaste förslagen kan bland annat lönesubventioner, rekryteringsstöd, arbetsvälmående och utvecklande av ungdomsgarantin räknas. Försök där kommuner tar ansvar för arbetsförmedling inleds, tillståndsprocessen kring anställande av utländsk arbetskraft behöver försnabbas, lokala avtal främjas och det ska utarbetas en utförlig företagsstrategi. Utöver de direkta satsningarna på sysselsättningen vidtas även andra åtgärder som bidrar till att fler har ett jobb att gå till. Investeringarna i kvalitativ utbildning på alla stadier är alldeles grundläggande för att vi ska stärka Finlands konkurrenskraft och därmed skapa fler arbetstillfällen. Det här är framtidssatsningar som ger goda förutsättningar för en hög sysselsättningsnivå och ett dynamiskt samhälle.

Regeringens satsningar på en fungerande infrastruktur underlättar både boende och företagsamhet också utanför storstäderna. Fungerande trafiklösningar behövs för att företagen ska kunna vara framgångsrika, inte minst små- och medelstora företag där de flesta nya arbetstillfällen uppstår. För vår region är elektrifieringen av Hangö–Hyvingebanan och upprustningen av kustbanan två oerhört viktiga och efterlängtade satsningar.

Regeringen tar klimatfrågan på allvar. Förutom att det är centralt att tackla klimatförändringen, med tanke på vår överlevnad, kan det också leda till nya möjligheter och arbetstillfällen. Jag är stolt över att den här regeringen har ambitiösa klimatmålsättningar och också annars vidtar åtgärder för att bygga ett hållbart, konkurrenskraftigt och inkluderande samhälle.

Kolumn i Västra Nyland 18.10.2019