Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Budgettider

På ryska lär det finnas ett uttryck som går ut på att en person säger: ”Nu kan det nog inte bli värre” och får ett glatt svar av en annan ”Visst kan det bli det!”. Då den här kolumnen skrivs har jag just suttit en hel dag i regeringens budgetria på Ständerhuset och jag kom att tänka på att uttrycket ganska väl beskriver stämningen.

Den bild experterna, från bland annat Finlands Bank och finansministeriet, målar upp visar att det ekonomiska och finanspolitiska läget är utmanande och att det finns en hel del osäkerhetsfaktorer som vi bör ha beredskap att reagera inför. Man kunde riktigt känna hur krismedvetenheten påtagligt ökade då Power Point presentationernas kurvor  för de ekonomiska framtidsutsikterna, hållbarhetsgapet och energiprisen presenterades för regeringen.

Visserligen är det redan många som under året alldeles konkret har känt av hur pengarna som finns kvar i handen efter alla nödvändiga utgifter såsom boende, bränsle och mat, minskat. De ökade kostnaderna medför, och har redan medfört, att inflationsspöket efter en lång tid trätt fram ur garderoben. För samhällsekonomin är det här på alla sätt en icke önskvärd utveckling.

Allt det här är en direkt följd av Rysslands krig mot Ukraina. Det allra viktigaste målet, framför allt humanitärt, men också ur ekonomisk synvinkel och på alla andra sätt, är naturligtvis att kriget upphör och att Ryssland drar sig tillbaka. Därför är det viktigt att Finland och EU håller fast vid de sanktioner som införts mot Ryssland och vårt stöd till Ukraina.

Kriget och krisen har haft en kraftig inverkan speciellt på energitillgången och -marknaden i Europa. Därför är en av de mest centrala frågorna i budgetrian, som pågår i skrivande stund,  att hitta lösningar som ser till att alla finländare ska kunna hålla sina hem varma och att de ska klara sina elräkningar så att pengarna räcker också till andra nödvändiga inköp. De höga elräkningarna drabbar alla som bor i eluppvärmda hus, så väl de som lever på inkomststöd som personer och hushåll som har en inkomst som tidigare räckt till. Därför behövs en rad olika åtgärder, så att ingen drabbas oskäligt hårt. Både ekonomiska stöd och åtgärder som garanterar tillgången på el och sådana som sänker elkonsumtionen på kort och lång sikt behövs i verktygsbacken. Åtgärderna måste också vara möjliga att genomföras snabbt så att de verkligen har en effekt redan inom några månader då elräkningen dimper ned i postlådan.

Trygghet handlar förutom om att vi har värme i husen och mat på borden också om att vi har tillgång till vård och omsorg. Det behövs också insatser för att garantera en fungerande och effektiv vård. Den mest centrala och viktiga frågan är att vi har tillräckligt med vårdpersonal. Det behövs säkert också här många olika typer av åtgärder som flera utbildningsplatser, bra ledarskap, mera jämställdhet och konkurrenskraftiga löner för att göra branschen attraktivare.

Samtidigt är det alldeles nödvändigt att vi ser till att Finland fortsättningsvis är ett land där det alltid lönar sig att arbeta,  driva företag och investera. Det här behövs för att vi skall kunna upprätthålla vårt välfärdssamhälle.

Kolumnen är publicerad i tidningen Västra nyland, 2.9.2022