Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Det finns alternativ

En riksdagsledamots veckoschema har i sin regelbundenhet en viss likhet med ett skolschema. Det är utskottsmöten på förmiddagen, och utskottsmöten och plenum på eftermiddagen. Hösten och våren är en hektisk tid, då timresursen för gymnastik blir allt för knapp för min del. Det varierande sakinnehållet på mötena och i plenum och alla andra möten som hör till vardagen gör dock det här jobbet både intressant och roligt. Ingen dag och vecka är den andra lik.

För vår grupp, liksom för de andra oppositionsgrupperna, är den här veckan en av de viktigaste under hela höstsessionen. Vi har presenterat och diskuterat våra alternativa budgetförslag s.k. skuggbudgetar i plenum. Det är en ypperlig möjlighet för oppositionen att visa på att det finns alternativ till regeringens politik.

Svenska riksdagsgruppens skuggbudget är ett realistiskt och framförallt ett bättre alternativ än regeringens budgetförslag. Vårt förslag innehåller flera element som sporrar till arbete och företagande, vilket i sin tur ökar sysselsättningen och stärker ekonomin. Vi vill bl.a. slopa arvs- och gåvoskatten vid generationsväxlingar i företag och höja hushållsavdraget för att nya arbetsplatser ska kunna skapas.

Vi vill sänka skatten på arbete, och i stället göra en mycket försiktig momshöjning, för att sporra till arbete. Vårt förslag är mera socialt och ekonomiskt rättvist än regeringens eftersom vi samtidigt föreslår att garantipensionen höjs mera än regeringen föreslår, att indexfrysningen av folkpensionen slopas, att studiepenningen höjs till den tidigare nivån och att dagvårdsavgifterna sänks. Även de som inte förvärvsarbetar gynnas och vi korrigerar den orättvisa bestraffningen av studerande som klarar av att studera heltid och jobba samtidigt.

Vi sparar också pengar på lång sikt genom att slopa anslagen för planeringen av ny järnvägssträckning mellan Salo och Lojo. Att satsa på en ny förbindelse är onödigt och ekonomiskt vansinne när Kustbanan kan utvecklas för en billigare peng.

En av de viktigaste satsningarna i vår skuggbudget gör vi på bildning, utbildning och forskning. Den satsningen behövs för att Finland också i framtiden ska vara ett konkurrenskraftigt välfärdssamhälle. Regeringen har gjort stora och kortsiktiga nedskärningar inom den här sektorn. Jag tycker det är beklagligt att regeringen inte verkar inse vilka negativa effekter de här nedskärningarna kommer att ha på lång sikt. Svenska riksdagsgruppen satsa på utbildning allt från småbarnspedagogik till högskolor och forskning.

Jag är glad över att vi i vårt alternativ visar att man kan göra de här satsningarna på utbildning om man vill. Vi kan göra det här samtidigt som vi inför skattelättnader som har sysselsättande effekter utan en större upplåning än regeringen i sitt budgetförslag. Det finns alltså ett trovärdigt alternativ till regeringens politik.

Kolumn i Västra Nyland 17.11.2017