Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

En ljus framtid för Västnyland

Ibland kan man på basen av den offentliga diskussionen få den uppfattningen att det bara finns problem i Västnyland och att regionen håller på att förtvina. Det verkar vara lätt för oss västnylänningar att hitta problem, men kanske inte lika lätt att se möjligheterna. Därför är det viktigt att försöka tänka positivt.

Företagsamheten blomstrar med många småföretag, men det går bra också för de lite större företagen. Hangö hamns verksamhet går bra. Exporten och importen ökar, och hamnen har goda konkurrensförutsättningar. Hamnen expanderar och Koverhar hamnens potential utnyttjas bara delvis ännu. I Hangö får man nu också en förgrening till havskabeln med fiberoptik. Det här ger förhoppningsvis upphov till nya företagsetableringar och arbetstillfällen.

Kommunerna kan stöda näringslivet i regionen med en aktiv näringslivs- och utvecklingspolitik. När det gäller infrastruktur och servicestrukturen ska det goda samarbetet mellan kommunerna i Västnyland fortsätta. Lobbandet fortsätter för elektrifiering av Hangö-Hyvinge banan och för förbättringen av kustbanans och vägarnas skick. Vi har ett väl utbyggt fibernätverk tack vare Karis Telefons satsningar, men också tack vare projekt finansierade delvis av det allmänna. Utbyggnaden fortsätter till fler bostadshus och egnahem. Tågförbindelserna från och till Karis är goda, men kollektivtrafiken i regionen och mellan olika centrum borde ännu utvecklas. 

Riksväg 25 mellan Hangö och Svartå är redan idag en stark utvecklingskorridor, men det finns ännu outnyttjad potential. För fortsatt utveckling är det viktigt att kommunerna har tomter att erbjuda när någon frågar efter dem.
Närheten till huvudstadsregionen och Åbo är ett trumfkort, som också ska synas i marknadsföringen av regionen. Vi ska vara attraktiva både för människor som vill bosätta sig här och för företag som vill investera och etablera sig här. Vi har en stor fritidsbosättning i Västnyland. Det är en viktig resurs, och vi ska sträva till att alla som besöker regionen för längre eller kortare tid ska trivas och vilja köpa tjänster här.

Det finns också andra trumfkort. Vi är en tvåspråkig region, där vardagen verkligen fungerar på svenska och finska. Vi kan erbjuda en trivsam boendemiljö nära havet, och vackra bruksmiljöer, stadskärnor och byar. De planerade bostadsmässorna i Lojo och Ingå kommer förhoppningsvis locka nya invånare. Vi har Raseborg sjukhus, Nylands Brigad och utbildningsenheterna Axxell och Novia. Det är många regioner i Finland som skulle ge nästan vad som helst för att få såna inrättningar på sitt område.

Unga och nya krafter har engagerat sig i beslutsfattandet och det här kan fungera som en vitaminspruta för olika projekt och visioner i våra kommuner. Det är viktigt att vi själva berättar hur bra vår region är. Åtminstone jag tycker att det är en fin plats att bo på och trivs utmärkt här. Vi kan känna oss stolta och se positivt på framtiden i Västnyland.

Kolumn i Västra Nyland 8.9.2017