Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Ett år i återblick

Året 2021 lider mot sitt slut. Alltsedan pandemin började har det många gånger sagts att vi lever i exceptionella tider, och det är kanske något av en klyscha att säga att det gångna året varit speciellt, men icke desto mindre är det sant.

Även bortsett från pandemin har året varit händelserikt. Under år 2021 har Finland fungerat som ordförande för Nordiska ministerrådet. Under ordförandeskapet har vi arbetat för att förverkliga den nordiska visionen, att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030.

Men inte heller det nordiska samarbetet har undgått att präglas av pandemin. Under det gångna året har fokus legat på att ta lärdom av pandemin: bland annat har man inlett arbetet för att stärka det nordiska samarbetet under kristider, inklusive samarbetet kring försörjningsberedskap. Det här utvecklingsarbetet fortsätter det kommande året.

Också på jämställdhetsfronten har vi nått framsteg. Bland annat den länge efterlängtade familjeledighetsreformen blev klar i år. Den utgår ifrån att ledigheten fördelas jämlikt mellan föräldrarna. Ur jämställdhetsperspektiv är det här centralt. Flera av våra jämställdhetsutmaningar, såsom skillnader i löner och karriärsutveckling, samt ojämlik fördelning av omsorgs- och hushållsarbete, har en koppling till hur ansvaret mellan föräldrarna fördelas redan i början av föräldraskapet.

Jämställdhetsarbetet fortsätter. Nästa år kommer vi bland annat att färdigställa regeringens jämställdhetsredogörelse, ge ett förslag om ökad lönetransparens för att kunna åtgärda lönediskriminering, samt fortsätta föra rundabordsdiskussioner med olika aktörer om hur vi kan motverka sexuella trakasserier.

År 2021 var även året då social- och hälsovårdsreformen blev klar och godkändes av riksdagen. Efter år – eller rentav årtionden – av försök och förberedelser är en av de största reformerna i vårt lands historia nu på gång. Lagstiftningen är klar, men det kommande året gäller det att få allt att fungera i praktiken. Därför är också välfärdsområdesvalet i januari mycket viktigt. Då har vi alla, genom att utnyttja vår rösträtt, möjlighet att påverka hur reformen förverkligas i vår region. Mycket har alltså hänt under det gångna året. Men trots allt förblir 2021 ytterligare ett år präglat av coronapandemin. Under de två senaste åren har vi fått märka hur föränderligt livet under en pandemi kan vara; hoppfullhet har växlat med misströstan beroende på hur smittspridningen sjunkit eller stigit. Tyvärr avslutas året med att antalet smittade igen ökar och att restriktioner återinförs. Pandemin håller oss i sitt grepp och den tuffa tiden är inte ännu över. Samtidigt är vi ändå i en bättre situation än tidigare, framförallt tack vare att många nu är vaccinerade. Det är viktigt att vi fortsätter förbättra vaccinationskapaciteten så att alla som vill i snabb takt kan få den tredje dosen, och att så många som möjligt låter vaccinera sig så att vaccinationsgraden fortsätter att öka. Tillförsikten om att vi är bättre förberedda ska vi ta med oss in i det nya året. Jag önskar alla läsare ett gott nytt år!

Kolumn i Västra Nyland 31.12.2021