Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Håll fanan högt

På tisdagen marscherade försvarsmakten in i Raseborg. Fanfesten till ära bjöd försvaret upp till folkfest, och stadens invånare slöt upp i stora skaror. Fanfesten visar på det grundmurade understödet för vårt lands försvar. Försvarsviljan är erkänt hög, och ett trovärdigt försvar ses som vår gemensamma angelägenhet.

Under den pågående valperioden har försvarsfrågor ofta synts i rubrikerna. Regeringsprogrammet utannonserade en försvarsmaktsreform, och alla garnisoner levde osäkert. Att Nylands brigad fick stanna i Dragsvik är onekligen en av den här regeringsperiodens framgångar. Brigadens tryggade framtid satte säkerligen också extra glans över tisdagens festligheter.

I början av maj godkände riksdagen statsrådets säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse. Under behandlingen i riksdagen betonades vikten av att ha ett trovärdigt försvar baserat på allmän värnplikt. Det nordiska samarbetets betydelse underströks, liksom övrigt internationellt samarbete.

Riksdagen poängterade även hur viktig en tillräcklig försörjningsberedskap är. Samhället måste kunna upprätthålla kritiska samhällsfunktioner och trygga till exempel livsmedels- och elförsörjningen. Även tillgången till inhemsk försvarsmateriel lyftes upp.

I Västnyland har vi en aktör med mycket kunnande som också framöver kan förse vårt försvar med behövlig utrustning av hög kvalitet. Under det gångna året har jag besökt Sisus fabrik i Karis två gånger. Besöken har förstärkt bilden av ett företag med ett stort kunnande.

De senaste försvarsrelaterade rubrikerna har gällt försvarsministeriets upphandling av lastbilar. Jag har följt med ärendet på nära håll sedan juli ifjol, och jag vågar påstå att om det varit möjligt, skulle försvarsministeriet ha upphandlat direkt av Sisu.

Försvarsministeriet med ministern i spetsen har sett över ärendet mycket noga, och juristernas tolkning är entydig; upphandlingen bör konkurrensutsättas. Ministerns insatser har ändå lett till att upphandlingen nu klassas som militär, inte civil. Detta torde rimligen förbättra Sisus chanser.

Det är en självklarhet att lagen ska följas. Försvarsministerns bedömning var därför den enda riktiga. Lika viktigt är det naturligtvis att upphandlingen sköts korrekt. Alla anbudsgivare, också Sisu, måste kunna lita på att tävlan är rejäl och att det bästa alternativet väljs.

Det finns ingen orsak att utgå ifrån att Sisu inte skulle kunna klara sig i konkurrensen. Det är med stor kompetens och stark konkurrenskraft som företag ska bygga sin framtid, och jag är övertygad om att Sisu har alla möjligheter att klara sig väl.

Upphandlingen kan ses som en chans för företaget att visa att man klarar sig i hård konkurrens. Och det är det vi behöver. Ett framgångsrikt, konkurrenskraftigt företag som ger sysselsättning i regionen och kan förse vårt försvar med den bästa möjliga utrustningen.

Kolumn i Västra Nyland, 8.6.2013