Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Händelserikt år i sikte

Det här året har för min egen del kommit i gång med buller och bång. Litet oväntat meddelade vår tidigare ordförande Stefan Wallin att han inte längre står till förfogande och jag fick frågan om jag kan tänka mig att axla ansvaret som Svenska riksdagsgruppens ordförande. Jag är tacksam över förtroendet och ser fram emot ett intressant arbete. Den här valperioden har fört med sig nya utmaningar för vår riksdagsgrupp och vi har efter många års regeringsmedverkan nu fått lära oss att kritisera regeringen. I många frågor har regeringens politik varit en besvikelse och verkligen förtjänat kritik, bland annat nedskärningarna i utbildningen, språkförsöket, tingsrättsreformen och familjeledighetsreformen är exempel på dåliga förslag och beslut.

En av de viktigaste frågorna under den här våren är förslaget till ny spaningslagstiftning. Det är helt nödvändigt att vi förnyar den här lagstiftningen eftersom omvärlden tyvärr har förändrats så att våra myndigheter inte har tillräckliga redskap för att möta dagens hotbilder. Det är ändå viktigt att vi för en grundlig diskussion om hur lagarna ska ändras så att vi kan ge underrättelsemyndigheterna tillräckliga befogenheter samtidigt som vi slår vakt om individens integritetsskydd. Vi måste alltså gå en rätt krävande balansgång mellan å ena sidan effektiv övervakning och å andra sidan skydd för privatlivet. Riksdagen ska dessutom bedöma hur och enligt vilken tidtabell grundlagen ska ändras.

Under vår tid i opposition har vi fått se hur lätt det händer att de svenska frågorna förbises när vi inte är i regeringen. Vi har fått ta några svidande domänförluster vad beträffar service på eget modersmål, men inget ont som inte för något gott med sig. Vår riksdagsgrupp kämpade mot regeringens språkförsök och nu har det visat sig bli ett veritabelt magplask. Vi är nöjda över att intresset att byta ut svenskan trots allt inte är så stort och att många också upplever sig ha nytta av att kunna svenska.

Den största och viktigaste frågan under våren är ändå vård- och landskapsreformen som det är meningen att riksdagen ska få klar ännu före sommaren. Regeringen har ännu inte gett förslaget till ny valfrihetsmodell till riksdagen så tidtabellen är minst sagt krävande. Saken blir inte bättre av att flera experter på EU- och konkurrenslagstiftningsfrågor har konstaterat att valfrihetsmodellen som nu planeras innebär en så stor förändring att regeringen bör begära och invänta EU-kommissionens ståndpunkt i frågan. Det anser också vår riksdagsgrupp. Dessutom är vi mycket kritiska till hur regeringen har tänkt sig trygga ett tillräckligt stort inflytande för befolkningen i olika delar av de kommande landskapen och vi ser också stora brister i hur regeringen tänkt trygga den svenskspråkiga servicen.

Nu är det ett år kvar av valperioden och det är många stora frågor som ännu ska avgöras. Det blir ett spännande år.

Kolumn i Västra Nyland 2.3.2018