Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Mera motion och idrott

Den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen har förändrat vårt sätt att leva. Allt fler jobb utförs sittande framför en dator och många tekniska lösningar har underlättat vår vardag. I dagens samhälle behöver varken unge eller gammal röra på sig speciellt mycket om man inte vill. Det är förstås bekvämt och du sparar tid, men det finns också en avigsida med den bekväma tillvaron. Sjukdomar som förorsakats av att människor sitter stilla för mycket och motionerar för lite har ökat, likaså kostnaderna för vården av de här hälsoproblemen.

En färsk rapport från UKK-institutet visar att Finland kunde minska i sjukvårdskostnaderna med upp till 3 miljarder euro om samhället skulle satsa mer på förebyggande åtgärder som motion och idrott. Jag tror det är betydligt mera realistiskt än regeringens mål att spara motsvarande summa genom vård- och landskapsreformen.

I praktiken innebär det att samhället, stat och kommuner, ska göra det lätt och lockande att idka motion. Det kan bl.a. handla om att se till att det finns simhallar, idrottshallar, upplysta joggingstigar och skidspår. Många idrottsanläggningar byggs och upprätthålls med hjälp av ideella krafter. Ett av de senaste exemplen här i Västnyland är idrottshallen i Ingå, som är byggd med talkokrafter och drivs av en hallförening. Såna här lösningar är bra, men de kräver naturligtvis otroligt mycket av de föreningar som upprätthåller verksamheten. Därför är det viktigt att föreningarna har bra verksamhetsförutsättningar. Det finns mycket som kan göras i samarbete mellan föreningar, privata aktörer och den offentliga sektorn. Ansvaret för att se till att det finns idrottsanläggningar och motionsmöjligheter för alla vilar i sista hand ändå på staten och kommunerna. Det är inte onödig lyx att satsa skattemedel på olika investeringar som gör det lätt och lockande att idka motion och utöva idrott. Tvärtom, det är helt nödvändigt och klokt. Att satsa på motion för att förebygga sjukdomar är ett bra sätt att få ned sjukvårdskostnaderna. Dessutom är det roligt att motionera och idrotta, man mår bra av att röra på sig, och livskvaliteten förbättras.

Det bör också byggas fler gång- och cykelvägar så att det blir lättare att röra sig till fots, med cykel, med rullator eller barnvagn. Här i Västnyland har vi väntat redan länge på anslag i statsbudgeten för gång- och cykelvägar. Ett ökat anslag för bastrafikledshållningen i Nyland är en av mina årligen återkommande budgetmotioner. Bara i Raseborg skulle vi behöva lättrafikleder åtminstone mellan Ekenäs och Karis, Ekenäs och Tenala och mellan Karis och Pojo.

Regeringen håller på att sammanställa en idrottspolitisk redogörelse som ska innehålla förslag till att stöda unga idrottare och hur man ska främja motion hos mindre bemedlade familjer. Det är ett bra initiativ för regeringen och jag hoppas de kommer med goda förslag hur samhället ska främja motion och idrott.

Kolumn i Västra Nyland 10.5.2018