Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Nordens dag – alla dagar

På tisdagen firade vi Nordens dag. I år innehar Finland ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Det här året firar vi även ministerrådets 50-årsjubileum. Under dagen stod de nordiska flaggorna i topp, och dagen uppmärksammades med olika virtuella evenemang, liksom en synlighetskampanj i fem städer runtom i Finland. I Helsingfors har spårvagnar spridit det nordiska budskapet och statsrådsborgen lystes upp i de nordiska flaggornas färger.  

Nordens dag är ett tillfälle att fira den nordiska samhörigheten och samarbetet. De nordiska länderna är våra naturligaste samarbetspartner. Vi delar samma värdegrund och tillsammans kan vi förbättra vardagen för våra medborgare och driva frågor som är viktiga för oss. Tack vare att den nordiska identiteten och det nordiska samarbetet är så djupt förankrade, brukar samarbetet sällan skapa känslosvall eller stora rubriker.

Ett år efter coronapandemins början väckte Nordens dag kanske ändå mera uppmärksamhet än normalt. Under det gångna året har alla nordiska länder infört inreserestriktioner för att hindra smittspridning mellan länderna. Även i Finland har vi ansett det nödvändigt för att skydda folks liv och hälsa. De stängda gränserna har föranlett både starka reaktioner och rubriker. Speciellt i gränsområdena har vardagen försvårats för många nordbor och därför vill vi naturligtvis frångå restriktionerna så fort som möjligt.

Det råder inget tvivel om att covid-19 är en utmaning även för det nordiska samarbetet. Pandemin har påvisat att vi inte till alla delar var förberedda på denna typ av kris. Samtidigt har situationen också visat på styrkor i det nordiska samarbetet: dialogen har varit kontinuerlig och genuin, även om synsättet inte alltid varit det samma. De nordiska samarbetsministrarna har knappast någonsin haft så tät kontakt som under det gångna året.

Som alltid är det viktigaste att lära sig av kriser. Även inom det nordiska samarbetet behöver vi ta lärdom av det senaste årets händelser för att i framtiden kunna sköta kriser bättre. Det här är något som alla nordiska länder håller med om. Som en del av det finländska ordförandeskapet har vi redan startat två initiativ som ska bidra till just detta.

Projektet som ser över de samhälleliga konsekvenserna av inresebegränsningarna ger oss nyttiga insikter om gränsrestriktionernas olika påföljder och hjälper oss därmed att förbättra responsen på möjliga framtida kriser. För att förbättra samhällenas resiliens, arbetar Finland även för ett fördjupat samarbete inom försörjningstrygghet och beredskap. För att uppnå detta kommer man att kartlägga den nuvarande situationen och se på var nordiskt samarbete kan ge mervärde.

Normalt stannar vi kanske inte upp och firar Nordens dag då den nordiska gemenskapen är en så naturlig del av vår vardag. Alla dagar är nordiska dagar. Det senaste året har ändå varit en påminnelse om att inget kan tas för givet och att vi alla dagar aktivt ska arbeta för att förbättra och fördjupa det nordiska samarbetet.

Kolumn i Västra Nyland  26.3.2021