Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Nytt år, nya möjligheter

Ibland känns det som att tiden går nästan skrämmande fort. Det verkar dessutom som om tiden rusar iväg snabbare ju äldre man blir. Jag kommer ihåg att jag under gymnasietiden tänkte på år 2015, året då det förlöpt ett halvt sekel sedan jag föddes, som ett år långt i framtiden. Det var omöjligt att ens föreställa sig hur världen då skulle se ut. Nu skriver vi 2015, framtiden är alltså här.

Trots att mycket förändras under årens lopp är det många grundläggande saker som är de samma. Under julhelgen har vi förhoppningsvis påmints om vad som egentligen är viktigt; att ha någon att bry sig om och att det finns andra människor som har omsorg om oss. Att må bra helt enkelt. Alla har ändå inte den här förmånen. Bla därför har vårt organiserade samhälle kommit till. Stat och kommun finns till för att vi tillsammans ska kunna skydda oss från yttre hot och för att hjälpa dem bland oss som har det allra svårast.

Samhället, stat och kommuner, är alltså ingen märklig utomstående aktör som gör bra eller mindre bra saker. Det är vi alla tillsammans som är samhället. Vi besluter vad vi ska göra och vi deltar alla i de kostnader som uppstår. Att vi har ett organiserat samhälle betyder ändå inte att vi inte också har ett personligt ansvar för både oss själva och våra egna samt att också annars hjälpa till på olika sätt. Ett bra exempel är de oerhört viktiga frivilliginsatser som många gör inom olika föreningar.

Som förtroendevald finns det ibland orsak att påminna sig själv om att hela den offentliga sektorn inklusive alla lagar, förordningar och regler finns till för människorna inte tvärtom. Samhället ska inte göra det svårt för företag att verka eller för människor att ta emot jobb, tvärtom. Myndigheterna ska inte försvåra våra liv utan hjälpa människor och företag i deras vardag. Det finns en del onödiga regler och lagar som säkert kan slopas och en del som bör revideras. Det också bra att inse att staten eller kommunen inte behöver blanda sig i allt. Det finns många saker som den privata sektorn klarar bättre.

För Västnyland både hoppas och tror jag att det nya året medför nya möjligheter. Vår region har ett bra läge, goda förbindelser till huvudstadsregionen och är en attraktiv boendemiljö. Det finns förutsättningar för att flera människor flyttar hit och att den kommunala ekonomin kan balanseras på sikt. Jobbet för att Hangö-Hyvingebanan ska elektrifieras har medvind. Hangö hamn har goda möjligheter att växa och bli mångsidigare isynnerhet efter Hangö stadsfullmäktiges beslut att köpa Koverharområdet. Nylands Brigads ställning inom marinen har stärkts, viktiga investeringar har gjorts, verksamheten håller hög klass och man kan se framtiden an med tillförsikt. För att möjligheterna ska kunna utnyttjas krävs ändå målmedvetet och hårt arbete.

Till slut vill jag tillönska alla ett riktigt Gott Nytt År!

Kolumn i Västra nyland 3.1