Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Språket och kulturen har betydelse

I dag firar vi svenska dagen.

Varför vi egentligen firar dagen just i dag, på dagen då en svensk kung, Gustaf II Adolf, på sin häst Streiff kom bort från sina egna trupper i dimman vid Lützen och som en följd av det stupade, är kanske inte så lätt att förklara. Det kanske ändå har mindre betydelse på en dag då vi lyfter fram och prisar dem som arbetar för det svenska i Finland. De hyllas av en orsak. Deras arbete är nämligen en del av insatserna för att hålla svenskan, det ena av våra två nationalspråk, levande i Finland.

Det kanske mest grundläggande för svenskans fortlevnad i Finland är vår högklassiga utbildning, med behörig och framstående undervisningspersonal, från daghem till högskola. Det är viktigt att upprätthålla och också framöver att satsa på utbildning. Genom undervisningen ges kommande generationer ett starkt eget modersmål. Språket är en del av vår identitet och ett av våra allra viktigaste verktyg för att lära oss och förstå vår omvärld. För att lära sig, bilda sig och kunna ta in nya influenser krävs att man kan kommunicera och förstå andras kommunikation.

Bildning i en bredare betydelse hänger starkt ihop med kultur. För den som försöker definiera kultur finns språk, tillsammans med konst, värderingar och institutioner ofta med bland de faktorer som beaktas. Att entydigt definiera kultur är ändå inte lätt, kanske till och med omöjligt. De positiva effekterna av exempelvis musik, konst, traditioner, teater och litteratur står ändå klara. Betydelsen av språk är viktigt då vi tar del av kultur, men språk är också en del av kulturen. Det är viktigt att kunna läsa skönlitteratur, höra musik på eget språk eller lyssna på radio, som presenterar nyheter och aktualiteter på svenska. Språket och kulturen har betydelse. De ger oss en känsla av gemenskap och gemensamma erfarenheter. De hjälper oss att förstå, kan få oss att le och reflektera. De stöder oss i utmaningar och förändring samt gynnar vårt välmående överlag – kanske i speciellt i dessa tider av social distans. Språket fungerar som en nyckel, som hjälper oss förstå vår omvärld, men också oss själva och vårt eget sammanhang.

Förra veckan fick vi höra att finländska konstnärer tog hem hela tre av fem priser i Nordiska rådets årliga prisutdelning. Det här visar på det rika kulturlandskap vi har i vårt land, på flera språk. Det svenska i Finland ger oss som finländare en smidigare tillgång även till Norden, inte bara inom kulturen. Som nordisk samarbetsminister är det en glädje och fördel att kunna kommunicera med andra nordbor på skandinaviska. Finlands tvåspråkighet är en styrka för Finland också i nordiska sammanhang. Och Norden och det nordiska samarbetet är viktigt för vårt land.

Det svenska i Finland kan inte tas för givet. Det förutsätter insatser av bland annat skolpersonal, kulturarbetare, medier och många andra som alla gör ett stort arbete som alltför sällan får det tack det förtjänar. Det krävs också att vi alla står upp för våra rättigheter. Vi behöver lika möjligheter, en bra nationalspråksstrategi och tydlig och god lagstiftning. Arbetar vi målmedvetet för våra grundläggande språkliga rättigheter kommer vi att vara betydligt bättre förberedda och mera klarsynta, än vad Gustaf II Adolf var i dimman för snart 400 år sedan.

Kolumn i Västra Nyland 6.11.2020