Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Varm sommar, politiskt het höst

Det känns som om tidsuppfattningen är annorlunda under de varma månaderna. Sommaren är kort, heter det i en populär sommarlåt. Och visst känns det lätt så, när sommaren redan svängt sig kring sin axel och augustiregnen börjar falla. Samtidigt känns det som en oändligt lång tid sedan den första hoppfulla sommarvärmen.

Och det var det ju, eller i alla fall en väldigt annorlunda tid. Vare sig sommaren känns kort eller lång har mycket hunnit hända – vilket också märks när den politiska höstterminen nu börjar. Regeringen har under sommaren fortsatt följa med covid-19-läget. Det finns en oroväckande ökning i smittspridningen, men samtidigt är situationen en helt annan än då den första hybridstrategin utformades. En stor majoritet finländare har fått sin första vaccindos, och en stadigt växande andel är fullt vaccinerade.

Det här är en viktig fråga då regeringen nu ser över hybridstrategin. Strategin behöver uppdateras för att vi ska kunna öppna upp samhället på ett hälsosäkert sätt, vilket möjliggörs av den allt högre vaccinationsgraden. När vi nått en tillräckligt hög vaccinationsgrad kan vi återgå till en normalare situation, vilket är viktigt för att underlätta allas vår vardag, och för att hjälpa de hårdast drabbade branscherna. Därför är det viktigt att vaccineringstakten fortsättningsvis hålls på en hög nivå och att alla som kan ta vaccin låter vaccinera sig.

Sommaren innebar även halvlek för det finländska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Pandemin har satt sin prägel också på det nordiska samarbetet, och krävt nya sätt att arbeta. Krisen har påmint oss om hur viktigt det nordiska samarbetet är och att det inte kan tas som en självklarhet, utan att det kräver kontinuerligt jobb. En av sommarens höjdpunkter var att de nordiska samarbetsministrarna för första gången på länge hade möjlighet att träffas fysiskt, på plats i Borgå. Utöver sakfrågorna var mötet en konkret påminnelse om hur viktigt det är att också få träffas, ansikte mot ansikte – om än med masker och avstånd.

Något som inte förändrats över sommaren är att övergången till höst betyder att regeringens årliga budgetförhandling närmar sig. Många av de viktigaste frågorna är också bekanta från förr: Arbetet för tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning är lika viktigt nu som för ett par månader sedan. Regeringens tidigare beslut om att uppnå 80 000 fler sysselsatta och att vidta sysselsättningsåtgärder som stärker den offentliga ekonomin kräver målmedvetna åtgärder. Det handlar om att bygga en långsiktigt hållbar väg framåt. En annan viktig hållbarhetsfråga blir arbetet för att uppnå klimatmålen. Rätt hanterad ger kampen mot klimatförändringen oss dessutom möjligheter att stärka vår konkurrenskraft och skapa fler klimatvänliga arbetsplatser.

Visst har mycket hunnit hända denna sommar. Men lika viktigt har det också varit att ha stunder då det inte hänt så mycket; då man hunnit vila och samla krafter för en händelserik höst. Och, för att citera ännu en populär sommarlåt, så finns det nog ännu sommar kvar att njuta av.

Kolumn i Västra Nyland 13.8.2021