Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Varthän Novia?

Diskussionen kring de svenskspråkiga yrkeshögskolornas exsistens har tagit ny fart. Startskottet sköts då styrelsen för Novia beslöt att inleda diskussioner om en eventuell fusion med yrkeshögskolan Arcada. På samma möte beslöt Novia lägga ner flera utbildningslinjer, bl.a. fyra vid enheten i Raseborg. 

Beslutet att lägga ner utbildningslinjer innan fusionsdiskussionen med Arcada startat ter sig märkligt. I stället borde man först utreda fusionen och först efter det fatta beslut om indragningar. Om fusionen blir av har man betydligt lättare att överblicka helheten, se var det finns överlappningar och göra nödvändiga beslut på basen av det. Beslutet att nu kringskära verksamhetsförutsättningarna för Novia i Raseborg (som inte har mycket överlappande utbildning med andra enheter), riskerar att försvaga Raseborgsenhetens ställning i kommande förhandlingar.

Motiveringarna, åtminstone de som nått offentligheten, till nedskärningarna i Raseborg är svaga. Tradenom-linjen har fler sökanden än vad det finns platser och naturbruksutbildningarna fick från och med i höstas extra finansiering av tre stiftelser för att utveckla utbildningen, ett stöd som nu riskerar försvinna om utbildningslinjerna dras in. Novias rektor nämner dessutom att Raseborgs enhet inte är en ekonomisk belastning för yrkeshögskolan. Enhetschefen i Raseborg konstaterar å sin sida att lärarkåren inte påverkas mycket eftersom naturbrukslinjerna har många gemensamma kurser och lärare. Man har åtminstone inte offentligt redovisat för beräkningar hur stor nettoinbesparingen blir och hur man tänkt sig att Novia ska kunna upprätthålla en tillräckligt hög kvalitet och en stabil ekonomi efter de här besluten.

Det går inte att värja sig för tanken att Novias högsta operativa ledning varken har visioner för Raseborgsenheten eller ens intentioner att den ska kunna utvecklas och bli mera lockande för studerande. Inte heller det utvecklingsarbete som startats med utomstående finansiering vill man invänta resultaten av.  Det är klart att något måste göras, men att samtidigt som man vill utreda en fusion med Arcada besluta om dramatiska nedskärningar i den egna verksamheten verkar inte ändamålsenligt. De ekonomiska utmaningarna är stora, men man torde ha tid att vänta med de mest dramatiska besluten åtminstone tills man vet om det blir en fusion eller inte.

Fusionsutredningen är nödvändig. Det behövs en diskussion kring hur vi i Svenskfinland på bästa sett skapar en konkurrenskraftig utbildningshelhet inom yrkeshögskoleutbildningen. Vi behöver utbildningslinjer som håller hög kvalitet och är attraktiva för de studerande, samtidigt som de inte får vara för dyra. För att det ska vara möjligt bör högskolan vara tillräckligt stark. Det regionala utvecklingsansvaret som hör till yrkeshögskolornas uppdrag är också viktigt. Det är lika viktigt för Västnyland som t.ex. för Österbotten, eller vilken annan region som helst.

Kolumn i Västra Nyland 26.6.2015