Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Vi behöver vårt sjukhus

Regeringens förordning om att en hel del ingrepp ska koncentreras till stora sjukhus tillsammans med Helsingfors och Nylands sjukhusdistrikts (HUS) egna beslut kan hota de små sjukhusens verksamhetsförutsättningar och framtid. Enligt HUS chefsläkare ska alla gynekologiska operationer inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område centraliseras till Hyvinge och Helsingfors. Det verkar allt tydligare att trenden med att lägga ner mindre enheter och centralisera det mesta till de stora sjukhusen håller i sig och t.o.m. hotar stärkas.

Det råder inget tvivel om att det inom HUS är förnuftigt att koncentrera de mest krävande ingreppen till de stora sjukhusen i huvudstadsregionen. Men då måste man samtidigt genom en vettig arbetsfördelning mellan alla sjukhus inom distriktet se till att också de mindre enheterna som t.ex. Raseborg, Lojo och Borgå sjukhus har förutsättningar att fortsätta som fungerande enheter inom specialsjukvården.

Stängningen av BB var i tiden framför allt ett hårt slag för regionen och alla de västnyländska och andra mammor som hade önskat få föda här. Men det var också en kännbar försvagning av Raseborgs sjukhus som en enhet inom HUS. När man nu uppenbarligen tänker upphöra med alla gynekologiska operationer vid vårt sjukhus innebär det en ytterligare försvagning. Sjukhusets attraktionskraft som arbetsplats minskar också, och det kan bli svårare att locka läkare och annan vårdpersonal till sjukhuset när verksamheten blir mindre mångsidig.

Visionen för Raseborgs sjukhus bör vara att det är ett närsjukhus som kan betjäna oss västnylänningar på ett så heltäckande och bra sätt som möjligt. Det ska bidra till att också vi har tillgång till jämlik vård på vårt eget modersmål. Det är helt klart att den mest krävande vården ges vid de stora sjukhusen inom HUS, men också de mindre sjukhusen behövs. Vårt sjukhus blev en del av HUCS (Helsingfors Universitets Centralsjukhus) uttryckligen för att trygga verksamheten och garantera sakkunskapen och läkartillgången. Men den målsättningen verkar på basen av den senaste utvecklingen vara svår att nå.

Åtminstone hittills har HUS operativa ledning med vd Aki Lindén i spetsen uttryckt förståelse för att Raseborgs sjukhus behövs, att västnylänningarna behöver ett fungerande sjukhus med jour, både med tanke på avståndet till huvudstadsregionen och för att trygga tillgången till service både på svenska och på finska. Den senaste tidens utveckling gör åtminstone mig orolig. Har HUS inställning ändrats? Den här saken behöver nu diskuteras inom HUS och framför allt mellan de västnyländska kommunerna och HUS ledning. Raseborgs sjukhus är viktigt för vår region, och dess verksamhetsförutsättningar bör tryggas.

Kolumn i Västra Nyland 2.11.2018