Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Om mig

Född:
15.1.1965

Familj:
Gift med Mia, tre barn: Fredrika, Ellinor och Oscar

Utbildning:
Student 1984 från Ekenäs Gymnasium, därefter studier vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet

Yrke:
– Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet i Sanna Marins regering 2019-
– Riksdagsledamot sedan 2007, jordbrukare och företagare.

Fritidsintressen:
Samhällsfrågor, idrott, historia och litteratur

Under mina år har jag haft en hel del med även övriga förtroendeuppdrag

 • Fullmäktigeledamot i Raseborg 2009-
 • Medlem i Svenska Finlands folkting 2008-
 • Ordförande för Svenska riksdagsgruppen 2018-2019
 • Fullmäktigeordförande i Raseborg 2009-2019
 • Ordförande för Svenska lantbruksproducenternas centralförbunds fullmäktige 2018-2019
 • Ordförande för Svenska Finlands Folkting (Suomenruotsalaiset kansankäräjät) 2015-2019
 • Ordförande för Kommunförbundets Svenska delegation 2018-2019
 • Ordförande för Andelsbanken Raseborgs förvaltningsråd 2018-2019
 • Ordförande för Utbildningsstiftelsen Sydväst 2017-2019
 • Medlem i VR:s förvaltningsråd 2015-2019
 • Ersättare i Kommunförbundets styrelse 2018-2019
 • Ordförande för Svenska Folkpartiets fullmäktige 2016-2018
 • Styrelsemedlem i Andelsbanken Raseborg 2000-2018
 • Ordförande för Nylands svenska producentförbund 2004-2017
 • Styrelsemedlem i Svenska lantbruksproducenternas centralförbund 2004-2017
 • Styrelsemedlem i Nylands förbund 2009-2017
 • Ordförande för Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund 2009-2015
 • Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt 2005-2008
 • Vice ordförande för Svenska Folkpartiet 2005-2007