Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Alla delar av landskapet ska utvecklas på lika grunder

I Finland har man länge varit enig om att en balanserad utveckling av regionerna är nödvändig, men nu när landskapsreformen ska genomföras kan det vara svårt att förverkliga tanken om en balanserad utveckling av hela landskapet. Det här är problematiskt för de invånare som bor utanför landskapens största städer, anser Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist.

– De kommande landskapen kommer ansvara för en stor mängd olika tjänster. För att alla delar av landskapet ska kunna utvecklas på lika grunder krävs att alla delar av landskapet och båda språkgrupperna är representerade i beslutsfattandet, säger Blomqvist.

I landskapsfullmäktigevalet utgör Nyland en valkrets.

– Den regionala representationen inom landskapets beslutfattande riskeras och det finns en uppenbar risk för ett demokratiunderskott. Det i sin tur kan leda till en ojämn utveckling i landskapet och centralisering av tjänster, säger Blomqvist.

Representanter för de västnyländska kommunerna Hangö, Ingå och Raseborg träffades på torsdagen i Ekenäs för att diskutera vad landskapsreformen kommer att innebära för dem och hur deras representation ska tryggas.

– Det är viktigt att de mer glest befolkade delarna av Nyland samt också den svenskspråkiga befolkningen är representerad redan nu, i beredningsskedet, säger Blomqvist.