Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Arbetet för Östra kustbanan fortsätter

Kommunikationsministeriet har meddelat att det fortsätter förhandla om en Östbana från Helsingfors via Borgå och Kouvola. SFP har stött alternativet Östra kustbanan, som skulle dras genom Borgå, Lovisa, Kotka och Luumäki.

– Beslutet har inte behandlats inom regeringen och kom som en överraskning, säger Thomas Blomqvist, minister för Nordiskt samarbete och jämställdhet. Spårdragningen österut är en viktig trafikpolitisk fråga och måste fattas av hela regeringen, inte av ett enskilt ministerium.

– SFP har en klar och konsekvent linje. Östra Kustbanan skulle stöda hela regionens utveckling, såväl exportindustri, turism som invånarnas rörlighet, fortsätter Blomqvist. I rådande ekonomiska situation vore det extra viktigt att satsa långsiktigt och stärka regionernas bärkraft.

– Östra Kustbanan vore även en viktig utvidgning av spårnätet till nya områden, vilket både människor, företag och klimatet vinner på. Det här är något SFP kommer att fortsätta arbeta för i regeringen, avslutar Blomqvist.