Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Blomqvist nöjd över tilläggspengar till belysning på stamväg 51

Riksdagens finansutskott har idag offentliggjort de ändringar som riksdagen föreslås göra i nästa års statsbudget. Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist (SFP) gläds speciellt över satsningarna på nyländska vägprojekt samt på tilläggsresurserna för kvinnoorganisationerna, vilka Svenska riksdagsgruppens arbetat hårt för.

– Stamväg 51 är en livligt trafikerad väg och stora delar av den är mörka, vilket ökar riskerna för olyckor. Till exempel sker det ofta olyckor på stamvägen där hjortdjur är inblandade. Belysning kan förbättra sikten och därmed trafiksäkerheten på vägen. Jag är nöjd över att det redan påbörjade projektet att belysa vägen nu föreslås få ett tilläggsanslag i nästa års statsbudget så att också sträckan mellan Ingå och Karis kan få belysning, säger Blomqvist.
 
–  Också medlen för beläggning på Hindersbyvägen i Lappträsk och till planeringen av en gång- och cykelled mellan Box och Kullo är ytterst välkomna. Satsningar på trafiknätet är viktiga för den regionala utvecklingen. Basväghållningen och trafiknätets förbättrande har alltid varit viktiga prioriteringar för SFP, eftersom vägarna är viktig infrastruktur i vårt samhälle som många av oss är beroende av, säger Blomqvist.     
 
– Därtill gläder jag mig över tilläggsmedlen för kvinnoorganisationerna. Organisationerna gör ett otroligt värdefullt arbete för att främja jämställdheten i vårt land. Deras arbete och kunnande är en stor tillgång också för regeringens arbete, säger Blomqvist.


Tilläggsinformtion:
Anna Abrahamsson, specialmedarbetare, tfn. 050 3876955