Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Blomqvist tackar för sin tid som Folktingets ordförande

Folktinget sammanträdde till 100 års jubileumssession i Mariehamn under veckoslutet. Thomas Blomqvist ställde inte upp för omval efter att ha fungerat som Folktingets ordförande i fyra år. Blomqvist efterträds av riksdagsledamot Sandra Bergqvist.

– Att vara Folktingets ordförande är ett givande uppdrag och det har varit en ära att ha det här uppdraget. Folktinget har en viktig lagstadgad uppgift att bevaka de svenskspråkigas rättigheter och det har funnits mycket att göra de senaste fyra åren. Vi har jobbat hårt för att få förståelse för de svenskspråkigas rättigheter, säger Blomqvist.

Folktinget grundades 1919 med huvuduppgift att arbeta för svenska språkets ställning i Finland. Folktinget bevakar och främjar den svenskspråkiga befolkningens rättigheter och intressen över de politiska gränserna. Ett tolerant och jämställt språkklimat, och en levande tvåspråkighet genomsyrar Folktingets arbete.

– Folktingets målsättningar för regeringsförhandlingarna är bra och viktiga. Till exempel säkrandet av offentliga säkerhetstjänster på svenska, säkerställandet av fungerande vårdkedjor på svenska, utbildning på svenska och uppdaterandet av nationalspråksstrategin måste den nya regeringen ta till sig, säger Blomqvist.

– Folktingets målsättningar inför regeringsprogrammet, under devisen Svenskan öppnar dörrar, skulle föra med sig positiva följder för alla finländare. Folktingets arbete gynnar inte enbart svenskspråkiga eller tvåspråkiga finländare – alla finländare oberoende språkgrupp drar nytta av det arbete Folktinget gör för landets språkliga rättigheter, säger Blomqvist.