Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Borgå samt Raseborg och Hangö med i kommunförsöken om arbetsförmedling

Statsrådet beslutade i dag att utvidga kommunförsöket om att stärka kommunernas roll i arbetsförmedlingen. Utöver de kommuner som tidigare valts till försöket beslöt statsrådet att bland annat inkludera Borgå samt Raseborg/Hangö i försöken.

– Kommunernas roll i arbetsförmedlingen stärks. Vi vill att så många som möjligt ska sysselsättas och vi behöver använda alla kanaler för att människor ska hitta jobb. Därför är det breddade kommunförsöket välkommet, säger SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson.

– Borgå samt Raseborg/Hangö är utmärkta representanter för medelstora kommuner där dessutom förvaltningen fungerar på de båda nationalspråken. Det är därför mycket välkommet att också de här kommunerna nu är med i försöket, säger minister Thomas Blomqvist som sitter med i ministerarbetsgruppen för sysselsättningsfrågor. 

Inom ramen för försöket kommer kommunerna att testa olika metoder att förverkliga arbetsförmedlingen. När försöket tar slut år 2023 kommer resultaten att utvärderas.