Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Den fria rörligheten är grundbulten i det nordiska samarbetet

Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, betonar vikten av att i alla lägen värna om den fria rörligheten i Norden. Blomqvist besöker idag (29.8) Torneå-Haparanda tillsammans med sin svenska ministerkollega, Anna Hallberg.

– Den fria rörligheten är grundbulten i det nordiska samarbetet. I våra gränsregioner ser vi tydligt de synergier och mervärde som det dagliga gränslösa samarbetet medför. Det är därför viktigt att vi beaktar gränsregionernas särdrag, och i alla lägen värnar om den fria rörligheten, säger Blomqvist.

Visionen för det nordiska samarbetet är att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region 2030.

– För att nå integrationsmålet är det viktigt att vi aktivt avlägsnar gränshinder och hindrar nya från att uppstå. Ifjol, under Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet, fick Gränshinderrådet ett förstärkt mandat, och även dialogen mellan samarbetsministrarna och Gränshinderrådet stärktes.

– Vår gemensamma nordiska vision är idag minst lika relevant som då den antogs. Coronapandemin och det ändrade säkerhetspolitiska läget har ytterligare framhävt betydelsen av visionen. Tillsammans är vi starkare, och tillsammans kan vi åstadkomma mer. Vi ska fortsätta att jobba för ett gränslöst nordiskt samarbete, avslutar Blomqvist.