Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Finlands nationella plan för EU:s jordbrukspolitik är balanserad

Regeringen godkände i dag Finlands nationella plan för den gemensamma jordbrukspolitiken inom EU (CAP). Varje medlemsland skall sända in sin plan till EU innan årsskiftet.

-Avsikten med den gemensamma jordbrukspolitiken är att garantera en lönsam livsmedelsproduktion inom EU och för vår del i Finland. Den nationella planen vi godkände i dag är ett viktigt medel för att verkställa EU:s jordbrukspolitik och för att vi också i framtiden i Finland kan producera världens renaste och hälsosammaste livsmedel som innehåller minst pesticider och antibiotika, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

– En nationell livsmedelsproduktion är också en central del av försörjningsberedskapen. Speciellt under de två senaste åren då vi upplevt hur plötsligt det vi tidigare ansett vara självklart ändras och hur nationer vänder sig inåt har säkert mångas ögon öppnats för vikten av en nationell försörjningsberedskap, säger minister Blomqvist.

– Samtidigt kommer den nationella CAP-planen att också beakta miljöfrågorna ännu bättre än tidigare, på många plan – och speciellt vad gäller klimatfrågorna. För cirka tio år sedan då den nuvarande planen gjordes upp, var klimatfrågan inte så aktuell som nu, och det är naturligt att jordbrukspolitiken och åtgärder, såväl inom som utanför CAP, nu och i framtiden, i allt högre grad beaktar också klimataspekten, betonar Thomas Blomqvist.