Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Företag och näringsliv lägger grunden för en välmående kommun

Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, lyfter upp vikten av satsningar på sysselsättning och företagens verksamhetsförutsättningar i kommunerna. Minister Blomqvist besökte Lojo och Vichtis den 3 oktober och träffade bland annat stadens ledning, besökte företag och svarade på skolelevers frågor under ett skolbesök.

– Social- och hälsovårdsreformen innebär stora förändringar i kommunens uppgifter. Frågor som berör sysselsättning och näringsliv har nu möjlighet att få ett större fokus i kommunen. Ett tätt samarbete mellan kommunen och näringslivet är a och o. Det behövs en fortgående dialog och ett fungerande samarbete, säger Blomqvist.

Arbetskraftsbristen är ett faktum i många branscher och i det läget är det positivt att kommunerna i framtiden kommer ha ett större ansvar över sysselsättningstjänsterna, då arbets- och näringslivstjänsterna enligt förslaget som nu behandlas i riksdagen flyttas till kommunen från och med år 2025.

– Målsättningen med den här reformen som vi arbetat med är att skapa förutsättningar för en förbättrad sysselsättning och att föra servicen närmare kommuninvånarna. Kommunerna är experter på sitt områdes sysselsättningsmöjligheter och har en möjlighet att erbjuda mångsidigare och mer effektiva tjänster, säger Blomqvist.

I framtiden kommer kommunerna vara centrala aktörer för att stöda invånarnas välmående och skapa en fungerande vardag för alla i kommunen. – Genom att kommunen satsar på företagens verksamhetsförutsättningar kan man skapa tillväxt och förbättra sysselsättningen. Det arbetet har en stor betydelse för hela regionens konkurrens- och livskraft, säger Blomqvist.