Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Företagsamhet och livskraftiga primärnäringar behövs

Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, betonar vikten av att hela Nyland utvecklas – även de mindre städerna och landsbygden. Minister Blomqvist besökte Lappträsk, Lovisa och Mörskom den 30 maj 2022. De osäkra tider vi lever i framhäver landsbygdens roll för försörjningstryggheten och beredskapen.

–  Rysslands anfallskrig i Ukraina har framhävt betydelsen av en vidare beredskap och självförsörjning. Det här understryker betydelsen av primärnäringarna och en hållbar energiproduktion. Förståelsen för och vikten av den finländska matproduktionen har ökat. Det här är positivt och något vi ska värna om. Bonden behövs – också för den finländska beredskapen, säger Blomqvist.

– Överlag framhäver de osäkra tiderna behovet av en livskraftig landsbygd. Landsbygden har en mycket viktig roll även för en hållbar energiproduktion. Inom energisektorn går den gröna omställningen och arbetet att göra oss oberoende av import av fossila bränslen från Ryssland hand i hand. I det här arbetet har skogen och alla de möjligheter den erbjuder en viktig roll, konstaterar Blomqvist.

En levande landsbygd och konkurrenskraftiga mindre städer kräver satsningar på företagens verksamhetsförutsättningar. De senaste åren har varit utmanande med coronapandemi och den osäkerhet som Rysslands anfallskrig förorsakat på marknaden.

– Det är viktigt att vi i alla lägen skapar möjligheter för företagen att göra investeringar, och på så sätt skapa tillväxt och sysselsättning. Företagens verksamhetsförutsättningar är viktiga för hela regionens konkurrenskraft och livskraftighet. Vi ska bidra till att skapa en stark framtidstro för alla våra företagare, avslutar Blomqvist.