Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Förnyandet av sexualbrottslagstiftningen en historisk jämställdhetsreform

Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist, gläder sig över regeringens förslag till reform av sexualbrottslagstiftningen som idag gavs till riksdagen. Förslaget har beretts under ledning av justitieminister Anna-Maja Henriksson.

– Uppdateringen av sexualbrottlagen är en ambitiös reform, som moderniserar hela tankesättet kring sexualbrott och fysisk självbestämmanderätt i lag. Det här är helt klart ett av regeringens mest betydelsefulla lagstiftningsprojekt och en historisk jämställdhetsreform, säger Blomqvist.

Genom reformen genomförs flera ändringar kring bedömningen av sexualbrott. En av de största ändringarna är att definitionen på våldtäkt ändras till att baseras på avsaknad av samtycke. Genom reformen blir samtycke även en viktig faktor i flera andra typer av sexualbrott. Bland annat uppdateras bestämmelserna kring sexuella trakasserier för att också beakta andra former av trakasseri än genom beröring.

– Att lagen i framtiden utgår från samtycke och individens integritet betyder att offrens ställning stärks. Sexuellt våld och sexuella trakasserier är än idag allt för ofta förekommande också i Finland, och är ofta kopplat till kön. Därför har reformen en oerhörd betydelse ur jämställdhetssynvinkel. Personligen hoppas jag också att den här lagen kan bidra till att på ett positivt sätt stärka attityderna och värderingarna kring jämställdhet, integritet och hänsyn till varandra i samhället överlag, avslutar Blomqvist.

Tilläggsinformation:
Anna Abrahamsson, tfn. 050 387 6955