Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Höjd nordisk profil

Det nordiska samarbetets betydelse lyfts starkt upp på Svenska riksdagsgruppens sommarmöte i Jakobstad. Samtidigt har de nordiska statsministrarna, med Antti Rinne från Finland, samlats på Island för att godkänna en ny vision för Nordiska ministerrådet. Även Tysklands förbundskansler Angela Merkel träffade de nordiska samarbetsministrarna.

– Mötet i Reykjavik visar hur vi tillsammans med de övriga nordiska länderna kan föra en fruktbar dialog om Europas framtid med ledare som Angela Merkel. Det finns ett intresse för det nordiska samarbetet, som till skillnad från flera andra internationella samarbetsorgan är ett stabilt samarbete som baserar sig på förtroende och lika värderingar, säger Ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist.

– Den nya nordiska visionen för nordiskt samarbete är ett fräscht dokument som moderniserar det nordiska samarbetet. Visionen präglas av bättre konkurrenskraft genom kunskap, innovation, digitalisering och rörlighet. Den lyfter fram Norden som socialt hållbart med jämställdhet, inklusion, välfärd och kulturutbyte samtidigt som främjandet av en grön omställning är genomsyrande, säger minister Thomas Blomqvist, som varit delaktig i arbetet för en ny vision.