Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Ingen orsak att slå sig för bröstet

Efter många svåra år har ekonomin de tre senaste åren vuxit och sysselsättningen har förbättrats. Ändå ska regeringen akta sig för att slå sig för bröstet, konstaterade gruppordförande Thomas Blomqvist (SFP) i riksdagens budgetdebatt på måndagen.
Han hänvisar till Statens revisionsverks (VTV) färska rapport.

– Rapportens centrala slutsats är att regeringen inte har lyckats med att minska den offentliga ekonomins långsiktiga hållbarhetsunderskott.

– Ur rapporten framstår det klart varför regeringen har misslyckats med sitt centrala mål att minska på hållbarhetsunderskottet. Det beror främst på att man inte uppnår social- och hälsovårdsreformens främsta mål – att dämpa det framtida kostnadstrycket inom vården. Regeringen borde dra de rätta slutsatserna av detta, säger Blomqvist.

SFP efterlyser modigare politik där satsningar på utbildning, forskning och innovationer spelar en nyckelroll.

– Nu är det dags för strukturella reformer såsom en familjeledighetsreform och en arbetsmarknadsreform som ökar flexibiliteten, men samtidigt förbättrar dialogen och stärker förtroendet på arbetsplatserna.

Tilläggsuppgifter: Thomas Blomqvist 050 512 1776