Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Ingo och Blomqvist vill ha höjd dagpenning för beväringar och civiltjänstgörare

Svensk Ungdoms förbundsordförande Christoffer Ingo och riksdagsledamot Thomas Blomqvist (SFP) är bekymrade över beväringarnas usla ekonomiska situation. Beväringars dagpenning förändras i enlighet med tjänstgöringstiden så att man får 5,10 euro under de första 165 dygnen, 8,50 euro under det 166:e till det 255:e tjänstgöringsdygnet och 11,90 euro från det 256:e till det 347:e tjänstgöringsdygnet. Kvinnor får dessutom en persedelpenning på 0,50 €/dygn för anskaffning av sådan personlig utrustning som Försvarsmakten inte erbjuder.

− Som vi ser det är summorna små och borde höjas. Fram för allt under de första 165 dygnen är tjänstgörarnas ekonomi ansträngd. Beväringar och civiltjänstgörare med familj att försätts i en sämre ställning än andra personer med familj, som får förmåner från Folkpensionsanstalten, säger Ingo.

− Den allmänna värnplikten är grunden för vårt försvar. De som utför värnplikten får ändå inte utsättas för en ekonomiskt ohållbar situation, vilket kan bli utfallet för en del av tjänstgörarna nu. Därför anser jag att dagpenningen borde höjas, säger Blomqvist.