Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Norden är en stark grund i regeringens utrikespolitik

Regeringen har idag lämnat Utrikes- och försvarspolitiska redogörelsen till riksdagen. Redogörelsen fastställer utgångspunkterna för Finlands utrikes- och säkerhetspolitik, gör en bedömning av omvärlden, lägger fram målsättningar och prioriteringar.

– I tider då framtidsutsikterna globalt, av olika orsaker, ser oklara ut är det viktigare än någonsin att Finland gör upp en analytisk och tydlig redogörelse, som den vi idag har behandlat. Redogörelsen gör klart att Finland i sin utrikespolitik betonar mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatsprincipen jämställdhet och samtidigt tryggar vår självständighet. Det är också viktigt att Finland är tydlig med vilka internationella samarbeten vi vill utveckla och fördjupa ett ur en utrikespolitisk och en säkerhetspolitisk synvinkel, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

Redogörelsen fastslår att samarbetet med Sverige ska fortsätta utan på förhand ställda restriktioner och ett omfattande nordiskt samarbete är allt viktigare i en instabil internationell omvärld.

 – Norden och speciellt Sverige lyfts fram som samarbetsparter till vilka Finland har ett alldeles speciellt förhållande. Skrivningarna om att utöka, fördjupa och förbättra relationerna inom både utrikes- och säkerhetspolitiken är betydelsefulla. Samtidigt betonas att de nordiska länderna ska vara världens bäst integrerade region. Det här är viktigt då Finland vid årsskiftet tar över ordförandeskapet i flera olika nordiska samarbetsorgan och ger mig ett starkt mandat för mitt uppdrag som nordisk samarbetsminister, säger minister Blomqvist.