Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Norden är starkare tillsammans

Det är med blandade känslor vi i dag får fira Nordens dag. Alla offentliga tillställningar är avbokade och vår fria rörlighet mellan länderna är begränsad på grund av COVID-19. Samtidigt har jag under de senaste veckorna kunnat se att det nordiska samarbetet fungerat också i kristid. Jag håller kontakt med mina ministerkolleger i de nordiska länderna för att exempelvis diskutera vilka nya och plötsliga gränshinder som kan uppstå för våra medborgare i våra gränsregioner, säger minister Thomas Blomqvist, med ansvar för nordiskt samarbete och jämställhet.

– Norden har under flera årtionden visat sig vara en föregångare då det gäller regional integration samt diplomatiskt, kulturellt och ekonomiskt samarbete – och hur människor med liknande välfärdssamhällen och värdegrund kan stå tillsammans. Det har varit Nordens styrka och är det än idag. Vi ska stärka, utveckla och värna om det nordiska samarbetet i normala tider för att vi i kristider, som idag, kan dra största möjliga nytta av varandra och tillsammans klara av den här krisen. 

Den 23 mars firas som Nordens dag. Det är dagen då en del av grunden för det officiella nordiska samarbetet lades genom undertecknandet av Helsingforsavtalet 1962. Redan i 10 år innan det hade nordbor fått röra sig fritt i andra nordiska länder utan pass eller särskilt tillstånd.