Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Oacceptabla förslag av HUS!

HUS har idag (28.9) kommit ut med ett förslag om att dramatiskt minska verksamheten i de mindre sjukhusen i Nyland. Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet samt riksdagsledamot, Thomas Blomqvist, ser dessa förslag som oacceptabla.

– Närsjukhusen har en viktig roll och deras verksamhet ska utvecklas, inte avvecklas som HUS nu föreslår. Det handlar bokstavligen om livsviktiga enheter och utan dem utsätter man dem som behöver vård för större risker, konstaterar Blomqvist.

Enligt HUS förslag skulle sjukvården utanför huvudstadsregionen försämras avsevärt.

– Nu måste välfärdsområdena i Nyland förhandla med HUS för att hitta lösningar som tryggar också de små sjukhusens verksamhetsförutsättningar. Enligt lag har alla, utan diskriminering, rätt till jämlik sjukvård. Detta äventyras om sjukvården centreras till de större sjukhusen som ligger i huvudstadsregionen, säger Blomqvist.

– Välfärdsområdena har ansvar för vård och omsorg från och med 1.1.2023 och därför måste nu välfärdsområden och HUS diskutera och förhandla så att man kommer fram till bättre lösningar än dem som HUS presenterat idag, avslutar Blomqvist.