Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Rambudgeten stöder jämställdhetsmålen

Idag behandlar riksdagen regeringens förslag om de ekonomiska ramarna för de kommande fyra åren. Rambudgeten ska stöda Finlands väg ut ur den pågående coronakrisen. Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, ser förutom de stora ekonomiska satsningarna för att lindra de effekter som coronakrisen har på landets ekonomi även de fortsatta åtgärderna för att stärka jämställdheten som viktiga i fyraårsramen.

– Åtgärderna i rambudgeten stärker vårt människorättsarbete och vårt arbete på att förebygga könsbaserat våld. Dessutom stöder den implementeringen av Istanbulkonventionen. Det här arbetet fortsätter vara av stor vikt, under och efter coronaepidemin, säger Blomqvist.

Finansieringen för skyddshem höjs och kommissionen för bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet får medel för att trygga sin verksamhet.

– För att jämställdheten inte ska lida bakslag pga krisen krävs aktiva åtgärder. Det finns t.ex. en uppenbar risk att våld i närrelationer ökar. För alla är hemmet inte en trygg plats. För dem måste samhällets stöd- och skyddsfunktioner fortsätta fungera. Det är särskilt viktigt under kristider, säger Blomqvist.”