Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Regeringen tar inte de språkliga rättigheterna på allvar

Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist anser att regeringen underpresterar när det gäller att trygga de språkliga rättigheterna i vård- och landskapsreformen.

– Det kan inte räcka med att ersätta ”i mån av möjlighet” med att landskapen ska främja att man får service på landskapets officiella språk, säger Blomqvist.

I regeringens bemötande till grundlagsutskottets utlåtande säger man beträffande de språkliga rättigheterna att landskapet ska främja att de tjänster man ansöker om, med kundsedeln eller den personliga budgeten, skulle finnas inom landskapet på alla officiella språk inom landskapet.

– Regeringen verkar tyvärr ta varken grundlagsutskottets utlåtande eller de grundläggande språkliga rättigheterna på allvar. De måste vara en självklarhet att landskapen ska garantera service på båda nationalspråken också när det gäller valfriheten.

Blomqvist ser det som viktigt att social- och hälsovårdsutskottet nu hör sakkunniga som kan bedöma vad som krävs för att de språkliga rättigheterna ska kunna tryggas. Den slutliga bedömning gör grundlagsutskottet när de tar ställning till social- och hälsovårdsutskottets förslag till betänkande.

– De personer som enligt regeringens förslag kommer att använda sig av kundsedel eller personlig budget, exempelvis äldre människor och personer med funktionsnedsättning, måste kunna lita på att de får service på sitt modersmål, säger Blomqvist.