Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Regeringens massiva stödpaket är både välkommet och nödvändigt

– För att dämpa de negativa ekonomiska följdverkningar som coronaviruset orsakar, har vi i dag i regeringen fattat ett viktigt beslut om ett aldrig tidigare skådat stödpaket. Regeringens beslut innebär en satsning på 15 miljarder euro och tillsammans med andra statliga åtgärder från Finlands Bank, Finnvera och Finansinspektionen stiger det statliga stödpaketet till ungefär 50 miljarder, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

I paketet ingår konkreta åtgärder som hjälper alla företagsformer och åtgärder som tar sikte på att förhindra att företag går i konkurs och åtgärder med vilka vi bekämpar en massarbetslöshet.

-Det finns nu många företag och företagare som utan egen förskyllan har hamnat i en mycket svår  situation. De måste nu få hjälp så att de kommer över den här krisen. Jag är speciellt nöjd över att vi beslutat att också ensamföretagare och freelancare nu kan få arbetslöshetsersättning, säger Blomqvist.

– I hela det här massiva paketet ingår det också åtgärder som arbetsmarknadsparterna har föreslagit och vilka ger en större flexibilitet för företagare och en större trygghet för de anställda. Det här är jag mycket nöjda över.