Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Situationen för flickor i Afghanistan har förbättrats tack vare de internationella operationerna

Riksdagen höll på tisdagen en aktualitetsdebatt om utrikespolitiken. I sitt gruppanförande för Svenska riksdagsgruppen sade ordförande Thomas Blomqvist att SFP stöder förslaget om att utöka den finländska styrkan i Afghanistan till 60 personer.

− Finland har ett kunnande som vi kan bidra med för att öka säkerheten i det svårt sargade landet, sade Blomqvist.

Han påpekade att Afghanistan är Finlands största bilaterala utvecklingspartner, vilket har lett till resultat.

− Kvinnornas och särskilt flickor rättigheter har förstärkts på senare år. Spädbarnsdödligheten har minskat och 40 procent av barnen som börjar i skolan är flickor. Vi ser satsningarna på skolsektorn där flickors skolgång tryggas och kvinnors läskunnighet förbättras som viktiga, sade Blomqvist.

Arbetet i Afghanistan är allt annat än ofarliga och det är viktigt att sörja för de finländska fredsbevarande soldaternas säkerhet.

− Vi måste göra allt för att trygga våra soldaters trygghet och säkerhet, betonar Blomqvist.
Han ser det som en absolut nödvändighet att man når en politisk lösning i Afghanistan.
− Endast med en politisk lösning kan en hållbar fred och ett bättre och stabilare samhälle byggas, sade Blomqvist.

Wallin oroad för risken för ett handelskrig

Stefan Wallin som sitter i riksdagens utrikesutskott uttryckte i sitt anförande oro för ett handelskrig efter att den amerikanska presidentadministrationen har beslutat att införa importtullar på varor från Europa.

− Vi behöver verkligen inget handelskrig eller hot i ett världsläge som redan innan är stökigt. Låt oss hoppas att ens toppmötet i Singapore förra natten skulle leda till en mer hållbar positiv atmosfär och töväder, sade Wallin.

Han påpekade en risk för hybridpåverkan utifrån också finns i Finland.

− Mitt i villervallan måste också ett litet land som Finland lyckas navigera och helst navigera rätt. I denna tid, när stormakterna utmanar för att inte säga direkt föraktar elementära delar av multilateralt samarbete, behövs kontinuitet och konstruktivitet mera än på länge, sade Wallin.