Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Sysselsättning och livskraft börjar i kommunerna

Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, lyfte i sitt partidagstal fram att sysselsättning och livskraft spelar en stor roll i kommunalvalet.

– Kommunerna kommer under de kommande åren att få ett allt större ansvar då det gäller sysselsättning, utveckling och främjande av näringslivets förutsättningar, säger Blomqvist. Särskilt efter coronapandemin är det viktigt att se framåt och satsa på våra styrkor och tillväxtpotential, och den lokala sakkunskapen finns i kommunerna.  

I regeringens halvtidsgranskning beslöts att det är kommunerna som i första hand ska ansvara för arbets- och näringstjänsterna från och med år 2024. I enlighet med regeringsprogrammet kommer kommunerna också att få ett större ansvar när det gäller integration.

– Stor delaktighet, hög sysselsättning samt ett starkt näringsliv är de bästa garanterna för en god kommunekonomi och högklassig service. I kommunerna kommer tjänsterna betydligt närmare den enskilda människan och de lokala förhållandena beaktas. På det här sättet kan vi skapa ännu fler lokala framgångshistorier på olika håll i vårt land, säger Blomqvist.

Tilläggsinformation:
Anna Abrahamsson, tfn. 050 387 6955