Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Välkommet försök med rekryteringsstöd för ensamföretagare

Regeringen har idag gett en proposition om ett försök om rekryteringsstöd till riksdagen. Målet med försöket är att sänka tröskeln för att anställa den första arbetstagaren. Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist, som är medlem av regeringens ministerarbetsgrupp för främjande av sysselsättning, välkomnar försöket som ett viktigt steg för att underlätta företagsamhet, sysselsättning och tillväxt.

– SFP har länge arbetat för att sänka trösklarna och den ekonomiska risken för ensamföretagare att göra sin första anställning. Försöket är ett viktigt steg på vägen, säger Blomqvist. Ensamföretagare utgör den största gruppen företagare i vårt land och för många företagare är tröskeln att anställa ett hinder för tillväxt.

Försöket inleds år 2022. Rekryteringsstödet är ett ekonomiskt stöd till ett företag som gör sin första anställning. I försöket väljs slumpmässigt 3500 företag till försöksgruppen. De företag som deltar kan utnyttja en stödsumma på 10 000 euro för att täcka upp till 50 % av de anställdas löner under en tolvmånaders period.

– Försöket ger en positiv signal om att våga satsa och utvidga sin företagsverksamhet, efter den ekonomiska osäkerhet som coronapandemin medfört bland många företagare. Samtidigt främjar försöket sysselsättningen. Resultaten av försöket blir också viktig vägkost för framtidens näringslivspolitik, avslutar Blomqvist.

Tilläggsinformation
Anna Abrahamsson, specialmedarbetare, tfn. 050 387 6955