Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Vårdreformen görs med människan i centrum

Regeringen gav i dag det stora lagpaketet om social- och hälsovårdsreformen till riksdagen.

– För oss har det varit viktigt att säkerställa, att den här reformen görs för människans skull. I reformen sätter vi allas rätt till jämlik vård i centrum. Då människorna mår bra mår samhället bra, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

– Lika viktigt är det att strukturerna och finansieringen är hållbara på längre sikt. Vi i Svenska folkpartiet har konsekvent förespråkat en finansieringsmodell som tryggar den fortsatta förmågan hos alla välfärdsområden att erbjuda goda social- och hälsovårdstjänster, säger minister Blomqvist.

– Jag har tidigare betonat att det är viktigt med vård på det egna modersmålet, men speciellt viktigt är det när man är som mest utsatt och svag. Därför är det oerhört viktigt att vi har strukturer som garanterar att de språkliga rättigheterna säkerställs i reformen, säger Thomas Blomqvist.

– Lagförslaget omfattar en särlösning för Nyland, som delas in i fem vårdområden. Dessa fungerar som egna enheter, för att regionalt ge invånarna ett större inflytande än de annars skulle ha. En tredjedel av landets befolkning bor i Nyland och utan den här indelningen hade invånarnas påverkningsmöjligheter blivit mycket svag, säger Blomqvist.

– Vi har jobbat hårt i ett och ett halvt års tid så att det lagpaket vi sänder till riksdagen utgör en trovärdig helhet. Jag är övertygad om att vi här har de nödvändiga byggklossarna, säger minister Blomqvist.