Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet

Vi måste utveckla värnplikten

Vi behöver ha ett försvar som kan möta alla, också nya, utmaningar och hotbilder. Vi bör utveckla den allmänna värnplikten som är en av hörnstenarna i vårt försvar. Det betonar gruppordförande Thomas Blomqvist (SFP), som på onsdagen deltog i riksdagens aktualitetsdebatt om försvarsviljan bland unga.

En färsk mätning visar att viljan till väpnat försvar bland unga personer under 25 år har sjunkit med 17 procentenheter sedan senaste mätning 2017.

– Det är viktigt att vi beslutsfattare är lyhörda för vad som påverkar försvarsviljan och att vi kan utveckla och anpassa den allmänna värnplikten så att den passar kommande generationer. Vi måste ha en tjänstgöring som fyller försvarets behov och samtidigt upplevs som ändamålsenlig och motiverande. Vi behöver också göra den mera jämställd, i det arbetet kan ett allmänt uppbåd för hela årskullen vara ett första steg, säger Blomqvist.

Tilläggsuppgifter:
Thomas Blomqvist, tel. 050 512 1776